Migrácia Oracle databázy

Migrácia Oracle databázy do Oracle Cloude Infrastructure pre spoločnosť ZSE Energia, a.s.

Profil zákazníka: ZSE Energia, a.s.

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. patrí k jedným z najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Pôsobí hlavne na západnom Slovensku a to viac ako 100 rokov. Ich služby ale poskytujú rovnako kvalitne aj mimo daného regiónu a každý deň sa na spoločnosť spolieha viac ako millión zákazníkov. Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade spravidlami platnými v Európskej únii.

Cieľ projektu

V rámci migrácie dát chcel zákazník nájsť cloudové prostredie, kam by mohol presunúť svoje pôvodné databázové prostredie. Hlavným kritériom výberu bol databázový výkon a súlad s licenčnými pravidlami.

Počiatočný stav

Cloudové úložisko, ktoré zákazník doposiaľ využíval už nespĺňalo nároky na modernú správu a najaktuálnejšie potreby. Preto bolo nevyhnutné nájsť riešenie, ktoré by spĺňalo tieto požiadavky a kritéria. Zaujímavou výzvou bola už pomerne stará verzia Oracle Database 11.2.0.4 Standard Edition One, ktorú zákazník využíval a očakávaná cieľová veľkost databázy približne 25 terabajtov.

Riešenie

Pri výbere cloudového prostredia, ktoré by spĺňalo všetky požadované kritéria, padla voľba na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a to aj napriek tomu, že zákazník už intenzívne využíval služby Azure cloudu. OCI poskytol požadovaný výkon pre presúvané databázy a zároveň ponúkal potrebnú verziu databázy formou platformovej služby, čo dáva zákazníkovi niekoľko benefitov v jednoduchosti správy databáz, a aj licencií. Samotná migrácia databáz bola priamočiara, bez veľkých prekvapení a podarila sa uskutočniť v plánovanom čase. Rovnako bezproblémové sa ukázalo byť prepojenie nového cloudového prostredia OCI s existujúcimi službami v Azure cloude pomocou zabezpečeného IPSEC tunela s nízkou latenciou.

Prínos projektu

V rámci tohto úspešného projektu zákazník získal taktiež viacero prínosov. Jedným z výsledkov projektu je docielenie jednoduchšej správy dát vďaka použitiu platformových služieb. Zákazník tak isto získal väčšiu flexibilitu pri DevTest scenároch, ktorá umožňuje dynamicky vytvárať cloudové prostredia podľa potreby. Veľkým prínosom pre zákazníka je aj to, že Oracle Cloud Infrastructure poskytuje licencované programy Oracle, ktoré sa dajú následne využiť formou Pay As You Go. Navyše TCO v rámci migrácie Oracle databázy do cloud je pri OCI takmer o 30% nižšie  oproti iným cloud poskytovateľom.

Výstupy z projektu

V rámci projektu sa nám podarilo:

  • úspešne a efektívne migrovať databázové prostredie do Oracle Cloud Infrastructure
  • utvrdiť sa v tom, že škálovateľnoť DBCS prostredia DWH, napr. podľa očakavanej záťaže, je v prostredí OCI bezproblémová
  • ušetriť náklady správnym výberom cloud platformy OCI.

Špeciálne poďakovanie

Projekt sa realizoval v spolupráci s Oracle Cloud Solutions