Infinity Mesh

Vizualizácia technických výkresov jednoducho

Vizualizujte komplexné výkresy vo virtuálnej realite. Infinity Mesh predstavuje nový spôsob, ako ukázať svoje riešenia zákazníkom zaujímavou formou.

Nadstavba pre konštrukčný softvér

Jednoducho importujte 3DXML alebo STEP súbory so zachovaním ich hierarchickej štruktúry a vykonávajte vizuálne úpravy bez ovplyvnenia podkladového modelu. Naše riešenie vám umožňuje vizualizovať dizajn modelu, vytvárať a aplikovať textúry a decaly alebo rozhýbať časti modelu pomocou animácií. Výsledný model si následne môžete prezrieť vo virtuálnej realite alebo v mobilnej aplikácii pre Android a iOS.

Kompletné 3D prostredie
Import 3DXML a STEP súborov
Zachovanie hierarchickej štruktúry modelu
Tvorba textúr a decalov
Animačné rozhranie
Prehliadanie modelov v 2D a VR
Export do mobilnej aplikácie na lokálnej sieti