Simulátory

Trénujte komplexné scenáre ako v realite

Naše simulátory poskytujú možnosť vyskúšať si modelové situácie v
kontrolovanom prostredí virtuálnej reality s prepojením na fyzický svet pomocou skutočných ovládacích panelov.

Simulátor na mieru

Vďaka podpore našej platformy dokážeme plne prispôsobiť scenár aj zameranie simulátora spolu s pridaním skutočných ovládacích prvkov vlakov, žeriavových systémov, ručných nástrojov či logistických alebo klasických vozidiel . Simulátory poskytujú nadstavbu virtuálnych tréningových systémov, vďaka ktorej sa ešte viac blížia reálnemu
prostrediu.

Plne prispôsobiteľné ovládacie prvky
Široké množstvo oblastí využitia
Tréning v plnom fyzikálnom prostredí
Komplexné štatistiky a sledovanie dosiahnutých výsledkov
Možnosť spolupráce viacerých používateľov v jednom tréningu
Simulácie nehodových udalostí, špecifických scenárov