Let your ideas speak

Novinka

ChatGPT – Virtuálny asistent 

Virtuálny asistent je všeobecný nástroj informačnej podpory určený pre zamestnancov objednávateľa, pre interné smernice a metodiky. Asistent poskytuje odpovede v prijateľne čitateľnej forme na otvorené otázky zamestnancom objednávateľa, je schopný kontextuálne rozpoznávať význam zadávanej požiadavky s využitím samostatného učenia a umelej inteligencie. Asistent je vytváraný podľa požiadaviek objednávateľa.

 

 

Výhody a benefity

Moderná technológia

Zníženie nákladov

Zvýšenie produktivity a efektivity

Zefektívnenie interných procesov

Speech to text – Text to speech

Riešenie speech to text využíva strojové učenie na prepis hovoreného slova do textovej podoby, a to tak, že v reálnom čase alebo aj zo záznamu prepíše hovorené slovo do textu.

Naopak riešenie text to speech umožňuje čítať vopred pripravený text digitálnym hlasom. Využitie má najmä v dabingu, voiceoveri pre nevidiacich alebo ako živý komentár bez rečníka.

 

 

Výhody a benefity

Automatizovaný preklad

Automatizovaný popis

NER

Diarizácia

Zákazníci, ktorí si vybrali toto riešenie