Kontakt

Kontakty

Kontakty

recepcia:
+421 2 67 296 111
e-mail:
info@exe.sk

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

exe, a. s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava
Oddiel: Sa Vložka číslo: 6180/B
IČO: 17321450
DIČ: 2020299490
IČ DPH: SK 2020299490

Sociálne siete

Sociálne siete

Kde nás nájdete
Slovenská republika

Slovenská republika

exe, a.s.
BBC1, Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Česká republika

Česká republika

exe, a.s.
odštěpný závod Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4 – Michle
Česká republika