Kontakt

Kontakty

recepce SK:
+421 2/672 961 11

recepce CZ:
+420 604304174

 

e-mail:
info@exe.sk  
info@exe.cz

Fakturační údaje

exe, a. s.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: A77423
IČ: 05 099 994
DIČ: CZ05099994

Sociální sítě

Slovenská republika

exe, a.s.
GBC5, Galvaniho 19
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Česká republika

exe, a.s., odštěpný závod 
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Česká republika