Priradenie licencií v Office 365 slúži na to, aby ste určili čo môžu mať používatelia k dispozícii. Pri pláne E3 je dostupný inštalačný balík na Office 365 ProPlus, ktorý si môžu používatelia nainštalovať do svojho počítača. Môže sa však stať, že niektorému používateľovi nechcete dať takúto možnosť a Office 365 ProPlus nebude mať k dispozícii. V nasledujúcom článku popíšem ako priradenie licencií v Office 365 ovplyvní čo bude mať používateľ dostupné a čo nebude keď sa prihlási na portál. Uvidíte aj obrázok portálu z pohľadu dvoch typov používateľov – s licenciou na Office 365 ProPlus aj bez nej.

Priradenie licencií konkrétnemu používateľovi

Priradenie licencií konkrétnemu používateľovi robí administrátor po prihlásení sa k portálu Office 365 – do centra spravovania služieb Office 365.

1. Vľavo v centre spravovania služieb Office 365 kliknite na skupinu Používatelia >> Aktívni používatelia.

2. V zozname vyberte používateľa, ktorý nemá mať dostupnú inštaláciu Office 365 ProPlus a vpravo v jeho vlastnostiach kliknite na Upraviť.

priradenie_licencii1

3. Na zobrazenej stránke vlastností používateľa kliknite na Licenses.

4. Vo vlastnostiach Priradenie licencií kliknite na názov plánu, aby sa zobrazili detaily. Zrušte zakliknutie Office 365 ProPlus a prípadne aj iných položiek, ktoré nechcete sprístupniť používateľovi.

priradenie_licencii3

5. Kliknite na Uložiť a odhláste sa z centra spravovania služieb Office 365.

Priradenie licencií z pohľadu používateľov

Ak sa používateľ prihlási svojim menom a heslom na portal.office.com, tak svoje priradenie licencií nájde nasledovným postupom.

1. Kliknite vpravo hore na ozubené koleso a vyberte Nastavenia služieb Office 365. Na stránke úprava profilu v časti Ja nájdete aké sú Priradené licencie.

priradenie_licencii4 (1)

2. Vľavo kliknite na Softvér a všimnite si, že Office 365 ProPlus nie je dostupný.

priradenie_licencii5

3. Ak sa prihlási iný používateľ, ktorý má priradenie licencií bez zmeny, tak bude môcť už z úvodnej stránky inštalovať Office 365 ProPlus do svojho počítača alebo iného zariadenia.

4. Taktiež uvidíte priradenie licencií na stránke úprava profilu.

 

priradenie_licencii6

 

5. V časti Softvér je tiež možnosť inštalovať Office 365 ProPlus.

priradenie_licencii7

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou