Priradenie licencií v Office 365 slúži na to, aby ste určili čo môžu mať používatelia k dispozícii. Pri pláne E3 je dostupný inštalačný balík na Office 365 ProPlus, ktorý si môžu používatelia nainštalovať do svojho počítača. Môže sa však stať, že niektorému používateľovi nechcete dať takúto možnosť a Office 365 ProPlus nebude mať k dispozícii. V nasledujúcom článku popíšem ako priradenie licencií v Office 365 ovplyvní čo bude mať používateľ dostupné a čo nebude keď sa prihlási na portál. Uvidíte aj obrázok portálu z pohľadu dvoch typov používateľov – s licenciou na Office 365 ProPlus aj bez nej.

Priradenie licencií konkrétnemu používateľovi

Priradenie licencií konkrétnemu používateľovi robí administrátor po prihlásení sa k portálu Office 365 – do centra spravovania služieb Office 365.

1. Vľavo v centre spravovania služieb Office 365 kliknite na skupinu Používatelia >> Aktívni používatelia.

2. V zozname vyberte používateľa, ktorý nemá mať dostupnú inštaláciu Office 365 ProPlus a vpravo v jeho vlastnostiach kliknite na Upraviť.

priradenie_licencii1

3. Na zobrazenej stránke vlastností používateľa kliknite na Licenses.

4. Vo vlastnostiach Priradenie licencií kliknite na názov plánu, aby sa zobrazili detaily. Zrušte zakliknutie Office 365 ProPlus a prípadne aj iných položiek, ktoré nechcete sprístupniť používateľovi.

priradenie_licencii3

5. Kliknite na Uložiť a odhláste sa z centra spravovania služieb Office 365.

Priradenie licencií z pohľadu používateľov

Ak sa používateľ prihlási svojim menom a heslom na portal.office.com, tak svoje priradenie licencií nájde nasledovným postupom.

1. Kliknite vpravo hore na ozubené koleso a vyberte Nastavenia služieb Office 365. Na stránke úprava profilu v časti Ja nájdete aké sú Priradené licencie.

priradenie_licencii4 (1)

2. Vľavo kliknite na Softvér a všimnite si, že Office 365 ProPlus nie je dostupný.

priradenie_licencii5

3. Ak sa prihlási iný používateľ, ktorý má priradenie licencií bez zmeny, tak bude môcť už z úvodnej stránky inštalovať Office 365 ProPlus do svojho počítača alebo iného zariadenia.

4. Taktiež uvidíte priradenie licencií na stránke úprava profilu.

 

priradenie_licencii6

 

5. V časti Softvér je tiež možnosť inštalovať Office 365 ProPlus.

priradenie_licencii7

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli