Prepojené poznámky OneNote využijú všetci, ktorí si potrebujú robiť vlastné poznámky k informáciám z iných zdrojov. Z dokumentov, prezentácii ale hlavne webových stránok. Najviac to asi využijú študenti a pedagógovia pri rešerši, ale aj právnici a určite aj ďalšie profesie. Predstavte si situáciu, že čítate návrh zmluvy a ku konkrétnemu odseku si potrebujete dopísať vlastné poznámky a postrehy. Podobne ako by ste to spravili ceruzkou na okraj papiera. Prepojené poznámky majú výhodu v tom, že priamo z poznámkového bloku môžete otvoriť zdroj informácii ku ktorým ste si poznámky napísali. Na jednej stránke poznámok môžete mať prepojené poznámky z viacerých zdrojov. Ak hľadáte informácie napr. ku školskému projektu, tak je efektívne ak všetky informácie zhromažďujete na jednom mieste. V nasledujúcom krátkom tipe popíšem ako spraviť prepojené poznámky OneNote k dokumentu a k webovej stránke.

Prepojené poznámky OneNote z dokumentu a webu

Prepojené poznámky OneNote môžete spraviť priamo z aplikácie, v ktorej sú informácie a tieto si potrebujete doplniť o vlastné postrehy. Postup z Wordu je nasledovný.

1. Otvorte dokument, v ktorom je text na doplnenie vlastných poznámok.

2. Text ku ktorému potrebujete dopísať svoju poznámku a postreh označte a na páse s nástrojmi Revízia kliknite na tlačidlo Prepojené poznámky.

prepojene_poznamky_onenote1

3. Vpravo sa zobrazí zmenšené okno OneNote a dialógové okno, kde vyberte do ktorého poznámkového bloku a sekcie sa majú vlastné poznámky vložiť. Kliknite na OK.

prepojene_poznamky_onenote2

4. Do pravého zmenšeného okna OneNote dopíšte svoje poznámky a postrehy k označenému textu.

5. Pokračujte v čítaní dokumentu a text, kde potrebujete dopísať ďalšie poznámky znovu označte a svoje postrehy dopíšte do pravého okna. Pri vlastnej poznámke sa zobrazí ikona zdrojového súboru aj s ukážkou textu, ku ktorému ste pridali poznámky.

prepojene_poznamky_onenote3

6. Týmto postupom vytvoríte k viacerým zdrojom informácii na jednom mieste svoje poznámky.

7. OneNote v normálnom okne zobrazíte po kliknutí na tlačidlo dvojitej šípky vpravo hore.

8. V prípade potreby môžete priamo z OneNote otvoriť zdrojový súbor s informáciami, ktoré ste komentovali. Stačí ukázať na poznámku a potom kliknúť na zobrazenú ikonu zdrojového súboru / stránky.

prepojene_poznamky_onenote4

9. V pravej hornej časti prepojených poznámok môžete zobraziť, ktoré súbory sú prepojené. Tie ktoré už nepotrebujete mať prepojené môžete na rovnakom mieste aj odstrániť.

prepojene_poznamky_onenote5

Prepojené poznámky robíte tak, že vpravo máte zobrazené zmenšené okno OneNote a na zvyšku obrazovky aplikáciu s informáciami. Ak ste okno OneNote zmenili na normálne a chcete pokračovať v písaní prepojených poznámok, tak kliknite vo OneNote na páse s nástrojmi Zobraziť na tlačidlo Ukotviť na pracovnú plochu.

V Internet Exploreri je toto tlačidlo dostupné na samostatnom paneli príkazov, ktorý zvyčajne nie je zobrazený. Preto môžete tento príkaz nájsť aj v ponuke Nástroje.

prepojene_poznamky_onenote6

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme