Využitie Microsoft Dynamics 365 vo verejnej nabíjacej službe od ZSE

Pre klienta ZSE sme vytvorili informačný systém na správu používateľov verejných nabíjacích staníc pre elektromobily na báze systému Microsoft Dynamics 365.

Aplikácia spustená za 6 mesiacov
Aplikácia spustená za 6 mesiacov
Vysoko flexibilný CRM systém a fakturačná platforma
Vysoko flexibilný CRM systém a fakturačná platforma
61 % nárast vo využívaní verejného nabíjania elektromobilov
61 % nárast vo využívaní verejného nabíjania elektromobilov
242 % nárast mesačných výnosov
242 % nárast mesačných výnosov

Profil klienta

Zhrnutie projektu

  • Za 6 mesiacov sme vytvorili aplikáciu podporujúcu verejné nabíjanie elektromobilov.

  • Výsledkom našej práce je vysoko flexibilný CRM systém a fakturačná platforma.

  • Klientovi sme pomohli dosiahnuť 61 % nárast vo využívaní služieb verejného nabíjania elektromobilov a 242 % nárast mesačných výnosov z využívania celoslovenskej služby nabíjania elektromobilov.

Prispôsobiť biznis model inovatívnym technológiám je dnes nevyhnutné.

Elektrické autá sú jednou z noviniek s najväčším vplyvom na infraštruktúru v oblasti dopravy. Ich predaj a počet rastie a teraz je vhodná chvíľa na získanie dobrej pozície na tomto trhu.

Verejné nabíjacie stanice sú základom elektromobility. Spoločnosť exe vyvinula CRM systém na overenej platforme Microsoft Dynamics 365, ktorý pokrýva registráciu a správu zákazníkov, výpočet hodnoty nabíjania či fakturáciu. Práve takýto informačný systém sme implementovali pre klienta Západoslovenská energetika, a. s.

Hlavným cieľom implementácie bolo osloviť nových zákazníkov a zautomatizovať proces fakturácie služieb verejného nabíjania elektromobilov. Hlavnou požiadavkou bolo podporiť kompletný end-to-end proces od registrácie nového zákazníka po generovanie PDF faktúry – všetko v rámci jednej aplikácie.

Naše riešenie spočíva v dátovej integrácii interných a externých informačných systémov, zákazníckej mobilnej aplikácie, webových aplikácií a interného ERP systému. Konsolidáciu dát zabezpečuje obojstranná SAP ERP integrácia. Asynchrónny poloautomatický pracovný postup verifikácie zákazníkov zabezpečuje kvalitu zákazníckych dát, pričom ich bezpečnosť zastrešuje cloud.

Manažment nových zákazníkov

Verejné nabíjanie elektromobilov sa dá využívať mnohými spôsobmi. Väčšinu z nich dokáže cloudové riešenie na platforme Microsoft Dynamics 365 úplne zastrešiť.

Fyzické a právnické osoby sa môžu zaregistrovať cez webové rozhranie, prostredníctvom mobilného telefónu, zákazníckej linky, prípadne sa k nám dostanú cez predajcov vozidiel, požičovne áut či roamingových partnerov zo zahraničia.

Náš informačný systém dokáže všetkých nových klientov schváliť, založiť im účty a priradiť im program. Zákazníci dostanú nabíjaciu kartu, ako aj prístup do mobilnej aplikácie. K dispozícii majú aj zákaznícku podporu.

Výpočet hodnoty nabíjania

Úspešne sme sa popasovali aj s takou výzvou, akou je cenotvorba nabíjania. Okrem jednoduchého modelu násobenia odobratých kWh existujú rôzne ďalšie kombinácie s mesačným paušálom. Niekde sa účtuje poplatok za státie po predpísanom nabíjacom čase. Existujú aj rôzne revenue share modely s inými, aj súkromnými, vlastníkmi dobíjacích staníc. Osobitné cenové modely môžu prísť s roamingovými zmluvami.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., je súčasťou nadnárodnej energetickej skupiny E.ON. Jednou z investícií E.ONU v oblasti elektromobility je fínska spoločnosť VIRTA, ktorá zabezpečuje kompletný backendový systém pre európsku sieť nabíjacích staníc. Ich platobnú funkciu sme integrovali aj do nášho riešenia.

Fakturácia, monitoring a analytika

Naše riešenie podporuje post-paid fakturačný model vrátane jednorazových platieb kreditnou kartou cez mobilnú aplikáciu. Nabíjacie relácie sú automaticky viazané na predplatné zákazníkov a  fakturujú sa podľa produktového katalógu a vybraného nabíjacieho programu. Zákazníkom vieme vystaviť jednorazovú faktúru za nabitie, ale aj podrobný mesačný výpis. Implementovali sme integráciu so systémom SAP a náš informačný systém je možné prepojiť aj s inými ERP systémami.

Dôležitou súčasťou riešenia je monitoring a analytika. Ktoré stanice sú najvyužívanejšie a kedy? Aké budúce odbery vieme predpovedať pri súčasných trendoch? Podobné otázky dokáže zodpovedať samotný systém Dynamics, prípadne ho doplní prepojením na analytické nástroje v cloudovej službe Microsoft Azure, v ktorej beží. Kapacitu tejto služby možno kedykoľvek zväčšiť a účtuje sa mesačne.

Čo o riešení povedal zákazník?

„Potrebovali sme platformu, ktorú by bolo možné jednoducho prepojiť s našimi existujúcimi serverovými systémami, a mali sme len šesť mesiacov na to, aby sme ju uviedli na trh,“ povedal Rastislav Žembery, produktový manažér pre e-mobilitu. „Rýchlo sme zhodnotili, že najlepšie riešenie pre nás predstavuje Microsoft Dynamics 365 Sales, preto sme nadviazali spoluprácu s miestnymi odborníkmi na produkty Microsoft, so spoločnosťou exe. Pre svoje produktové portfólio vyvíjame mnoho nových funkcionalít a doplnkov, čo by v takom tempe s iným systémom CRM alebo fakturáciou rozhodne nebolo možné.“

Toto riešenie prinieslo úspech. Počet registrovaných používateľov vzrástol o 127 % za rok, čím ZSE dosiahla míľnik 1 200 predplatiteľov. Mesačné tržby z nabíjacej služby sa zvýšili o 242 % a došlo k celkovému nárastu v používaní služby verejného nabíjania o 61 %.