Zavedenie služieb Microsoft Office 365 a pomoc pri nasadení

Prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19 a aktuálne aj jeho druhá vlna priniesli potrebu zavedenia hybridného vzdelávania na školách.

 • Skúsenosti z prvej vlny ukázali, že väčšina škôl nebola schopná vysporiadať sa s touto situáciou a prejsť na dištančné alebo hybridné vzdelávanie študentov.
 • Ani dnes nie je množstvo škôl dostatočne pripravených a nemajú zavedenú žiadnu platformu na dištančné alebo hybridné vzdelávanie študentov.

 Riešením pre tieto školy je obstaranie služieb nasadenia platformy na hybridné vzdelávanie. Obvykle tieto služby pozostávajú z:

 • analýzy existujúcej IT infraštruktúry, koncových zariadení a sieťovej infraštruktúry;
 • aktivácie bezplatných licencií produktu Office 365 A1;
 • nastavenia cloudového prostredia (tenantu = nájomníka) a prepojenie na doménu školy;
 • vytvorenia kont pre učiteľov, študentov a nepedagogických zamestnancov;
 • nastavenia samoobslužného obnovenia (resetovania) hesla používateľom;
 • zaškolenia administrátorov na správu a zabezpečenie prostredia;
 • zaškolenia pedagogických pracovníkov formou aktualizačného školenia;
 • vypracovania konfiguračnej dokumentácie;
 • projektového vedenia;
 • pravidelnej postimplementačnej podpory s cieľom udržania dlhodobej prevádzkovateľnosti, adopcie ďalších produktov, pravidelných školení a správy IT prostredia.

 Samozrejme, každá škola si môže vybrať obsah požadovaných služieb podľa vlastných potrieb.

 

Porovnanie Microsoft office 365:

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1

Ikona Surface Go Zariadenia Microsoft Surface Go Objednávkový formulár