Aktualizačné vzdelávanie a školenia

Prechod z prezenčnej formy vzdelávania na dištančné či hybridné vzdelávanie predstavuje obrovskú zmenu pre všetky zainteresované strany, od učiteľov cez žiakov až po ich rodičov. Túto zmenu treba riadiť ako každý iný zmenový projekt. Bez riadenia sa takéto projekty obvykle končia neúspechom, rezistenciou a odmietaním. Preto je nevyhnutné, aby adopcia a technické nasadenie bežali paralelne v rámci jedného integrovaného procesu. 

Je potrebné si uvedomiť, že organizácie sa nemenia – menia sa ľudia vnútri nich.

Služby adopčných aktivít a školení obvykle obsahujú:

  • vypracovanie adopčného a komunikačného plánu;
  • adopčné aktivity s cieľom využitia základných vzdelávacích scenárov a digitalizácie a využitia nových scenárov, ako sú napríklad digitalizácia a automatizácia interných procesov, virtuálne rodičovské združenie, virtuálny deň otvorených dverí atď.;
  • aktualizáciu adopčného plánu na základe zozbieranej spätnej väzby od používateľov;
  • pravidelné aktualizačné školenia pedagógov, zamestnancov a študentov;
  • pravidelné aktualizačné školenia administrátorov;
  • ad hoc konzultácie.
Ikona Surface Go Zariadenia Microsoft Surface Go Objednávkový formulár