ITaaS

IT ako služba zastrešuje komplexný IT outsourcing v oblasti prevádzky informačných systémov, ich rozvoja a výberu optimálnych nástrojov a inovácií.

Výhody a benefity
Integrácia nových trendov
Integrácia nových trendov
Pomoc pri výbere technológií
Pomoc pri výbere technológií
Riadená implementácia nových nástrojov
Riadená implementácia nových nástrojov
Podpora po nasadení
Podpora po nasadení
Bezpečnosť citlivých údajov
Bezpečnosť citlivých údajov

Customers who have chosen this solution

Už 10 rokov sme partnerom klienta v oblasti podpory prevádzky prostredia koncových používateľov a pracovných staníc. K tradičnej IT podpore pribudla centrálna správa prostredia pracovných staníc, riadenie životného cyklu hardvéru a softvéru či kiosková služba IT point.

Pre klienta zastrešujeme komplexnú správu IT prostredia. Postupne sme inovovali centrálnu a sieťovú IT infraštruktúru, nasadili sme operačný systém Microsoft Windows 10 a riadili prechod na hybridné využívanie platformy Microsoft Office 365, čo prispelo k zjednodušeniu správy firemnej komunikácie.

Pre zákazníka zastrešujeme podporu centrálnej IT infraštruktúry a prostredia koncových používateľov. Postupne sme konsolidovali a inovovali centrálnu infraštruktúru smerom k hybridnému riešeniu s platformou MS O365, kde zákazník aktuálne využíva komunikačné nástroje a funkcie úložiska.

V rámci nášho riešenia IT ako služba poskytujeme reklamnej agentúre podporu prostredia pracovných staníc a koncových používateľov, podporu a prevádzku centrálnych riešení, IT systémov a komunikačnej infraštruktúry vrátane vytvárania stratégie a koncepcie IT prostredia.

Kedy je toto riešenie vhodné pre vás
Hľadáte optimálny spôsob správy počítačovej siete a informačných systémov
Hľadáte optimálny spôsob správy počítačovej siete a informačných systémov
Chcete zvýšiť efektivitu práce svojich zamestnancov
Chcete zvýšiť efektivitu práce svojich zamestnancov
Potrebujete zaistiť preukázateľnú bezpečnosť dát a citlivých údajov
Potrebujete zaistiť preukázateľnú bezpečnosť dát a citlivých údajov
Uprednostňujete pravidelné náklady na rozvoj a správu IT prostredia
Uprednostňujete pravidelné náklady na rozvoj a správu IT prostredia