Dátová analytika & Machine Learning

Zbierame, vyhodnocujeme a vizualizujeme vaše dáta tak, aby ste sa mohli plne rozhodovať na základe faktov a podložených predikcií.

Výhody a benefity
Zefektívnenie procesov
Zefektívnenie procesov
Data-driven rozhodnutia
Data-driven rozhodnutia
Real-time analýzy
Real-time analýzy
Vizualizácia dát
Vizualizácia dát

Customers who have chosen this solution

Vytvorili sme kontrolingový portál a zastrešili transformáciu a migráciu dát. Na základe produktivity, tržieb a nákladov v čo najkratšom čase sledujeme, analyzujeme a zdieľame dáta z nákladného vozňového parku klienta s využitím nástroja Microsoft Power BI.

Pripravili sme analýzu plnenia projektov pre projektových manažérov a manažment, porovnanie plnenia projektov v čase – plán v. skutočnosť, ako aj analýzu dát z logov s cieľom získať informácie o anomáliách a opakovaných úpravách záznamov.

Pomocou Microsoft Power BI sme RTVS pomohli prepojiť väčší počet datasetov rôznych prieskumov s analýzou športového kanála a sledovanosti jednotlivých relácií a športov, ako aj s analýzou výrobných zamestnancov, rôznych anomálií a sledovania nákladov verejnoprávnej inštitúcie.

Pomocou Microsoft Power BI sme zautomatizovali proces vyplácania interných provízií v spoločnosti a ušetrili čas ekonómky pri opakujúcej sa činnosti každý mesiac.

Pomocou Microsoft Power BI sme vytvorili monitorovací systém, ktorý takmer v reálnom čase zbiera, vyhodnocuje a vizualizuje dáta o produktivite zamestnancov. Cieľom projektu je zvýšenie produktivity aspoň o 10 %.

Pripravili sme CRM analýzu úspešnosti obchodníkov.

Zhotovili sme analýzu spokojnosti klientov.

Pre najväčšie železiarne na Slovensku sme zabezpečili školenia a konzultácie.

Pre klienta sme spravili školenia pre zamestnancov a konzultácie.

Vďaka analýze sme zefektívnili vozový park klienta.

Zastrešili sme tvorbu vlastného kontrolingového portálu aj transformáciu a migráciu dát.

Kedy je toto riešenie vhodné pre vás
Chýba vám pokročilý nástroj na správu dát
Chýba vám pokročilý nástroj na správu dát
Potrebujete lepšie pochopiť svoje dáta
Potrebujete lepšie pochopiť svoje dáta
Chcete sa rozhodovať na základe real-time analýzy
Chcete sa rozhodovať na základe real-time analýzy
Hľadáte prepojenie dát z rôznych zdrojov
Hľadáte prepojenie dát z rôznych zdrojov
Spoľahlivé reporty
Spoľahlivé reporty