Digitalizácia

Digitalizácia zrýchľuje administratívne procesy vo firme, šetrí náklady, znižuje chybovosť a umožňuje inovovať a vytvárať optimálne postupy.

Výhody a benefity
Menej administrácie
Menej administrácie
Moderné analytické nástroje
Moderné analytické nástroje
Nižšie náklady
Nižšie náklady
30 rokov skúseností
30 rokov skúseností
Efektívne cloudové úložisko
Efektívne cloudové úložisko

Zákazníci, ktorí si vybrali toto riešenie

V rámci riešenia systému DMS podporujúceho registratúrny poriadok, schvaľovanie a likvidáciu faktúr a objednávok sme pre zákazníka implementovali digitalizáciu faktúr, ktorých ročne spracuje až 30 tisíc. Riešenie identifikuje jednotlivé účtovné položky a dáta posiela do ERP systému, čím sa odstránila chybovosť a duplicita.

Na platforme MS O365 sme vytvorili pracovný priestor na maximálnu digitalizáciu a automatizáciu interných procesov, najmä na agendu spracovania dodávateľských a odberateľských faktúr, a to aj prostredníctvom integrácie ShP Online na ERP systém a registratúru spoločnosti.

Na platforme MS Dynamics 365 sme vytvorili kompletný informačný systém na správu používateľov nabíjacích staníc pre elektromobily.

Implementovali sme riešenie na digitalizáciu dokumentov, ktoré dokáže vytvárať nové šablóny, zachováva štruktúru spracovaných dokumentov aj použité farby.

Kedy je toto riešenie vhodné pre vás
Potrebujete zrýchliť a zefektívniť administráciu
Potrebujete zrýchliť a zefektívniť administráciu
Chcete optimalizovať staré procesy a navrhnúť nové
Chcete optimalizovať staré procesy a navrhnúť nové.
Dokumenty chcete vyťažovať elektronicky
Dokumenty chcete vyťažovať elektronicky.
Budujete si kvalitnejší a prehľadnejší vzťah so zákazníkmi.
Budujete si kvalitnejší a prehľadnejší vzťah so zákazníkmi.