Realizace excelentního digitálního centra pro Fakultu hornictví, ekologie, řízení a geotechnologii (FBERG) Technické univerzity v Košicích

Zpracovali jsme návrh a následně vyřešili celou realizaci laboratoře, která se zabývá virtuální realitou, rozšířenou realitou a umělou inteligencí pro Fakultu hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích.

Profil klienta

Profil klienta

logo FBERG TUKE

Fakulta hornictví, ekologie, řízení a geotechnologii (FBERG) Technické univerzity v Košicích navazuje na odkaz Báňské akademie v Banské Štiavnici, který sahá do 18. století. V současnosti fakulta zastává významné místo mezi evropskými důlními akademiemi. Vědecko-výzkumná činnost fakulty je zaměřena na oblast základního a aplikovaného výzkumu, který v plné míře odráží potřeby naší společnosti. Jde například o zkoumání hlubinné stavby Karpat, problémů životního prostředí spojených s hydrogeologickými a inženýrsko-geologickými faktory, problematiku svahových deformací a jiných geohazardů, jakož i ochranu podzemních vod či metody sanace ekologických havárií. Velký důraz je kladen také na výzkum globálních změn, včetně klimatických poměrů.

Cíl projektu

FBERG chce využít již existující data a moderní technologie k podpoře probíhajících a budoucích výzkumů, a tím posunout kvalitu výzkumu na vyšší úroveň. V prvním, námi zrealizovaném kroku šlo o vybudování technologické základny, která naplnění tohoto cíle umožní.

Počáteční stav

Objem dat, které FBERG sesbírala během svých výzkumů, již nelze lidsky efektivně zpracovávat. Proto je nezbytné pro další výzkumy zapojit moderní technologie.

Řešení

V rámci projektu jsme postavili laboratoř, která se zabývá virtuální realitou, rozšířenou realitou a umělou inteligencí. Vzniklo tak „excelentní digitální centrum“ se systémem hardwarových a softwarových prvků, upravených pro potřeby výzkumu v konkrétních oblastech, které jsou navzájem modulárně propojeny a tvoří jeden komplexní celek.

Digitální centrum je funkčním propojením jeho základních vrstev:

 • Digitální HUB je univerzální databázový systém umožňující ukládání a správu dat celého systému.
 • fBERG HUB obsahuje specializované softwarové nástroje. Tyto nástroje komunikují s virtuálním a digitálním HUBem, a tak vytvářejí unikátní platformu pro tvorbu řešení spojených s výzkumem a vývojem FBERG v oblastech: 
  • trhací práce
  • alternativní zdroje energie
  • flow & industry 4.0
  • mapování objektů a jevů
  • geoturismus
  • záchranářská a požární technika 
 • Virtuální HUB je nástavba pro virtualizaci procesů spojených s výzkumem a vývojem jednotlivých výzkumných oblastí. Virtuální HUB slouží například k simulaci procesů spojených s dopravou a přesunem materiálů.

Podívejte se na video našeho řešení https://www.youtube.com/watch?v=Ny9y3B5QFxI&t=12s 

Přínos projektu

Specializované softwarové nástroje otevírají nové možnosti výzkumu a vývoje FBERG v oblastech uvedených výše ale i dalších, využitelných v budoucnosti. S využitím virtuální reality FBERG může vytvářet pokročilé 3D simulace, které přispívají k efektivnějšímu řešení reálných situací.

Jedním z konkrétních příkladů je využití laboratoře k modelování efektivity umístění solárních panelů. Vytvořená simulace nabízí optimální rozmístění panelů s docílením požadované efektivity, přičemž bere v úvahu údaje o skutečné orientaci, rozměrech konkrétních budov a intenzitě slunečního záření během roku. Dalším praktickým využitím je mapování podzemních prostor s omezenou možností geologického/speleologického zkoumání.

Výstupy z projektu

Podařilo se nám:

 • Postavit základní kámen pro nové využití dostupných dat na FBERG. 
 • Skloubit dostupné moderní technologie pro reálné použití formou 3D simulací a optimalizací.
 • Vytvořit digitální pracoviště na světové úrovni s kapacitou 6 pracovních stanic, jedním simulačním křeslem a centrálním zobrazovacím panelem.

Speciální poděkování

Projekt se realizoval ve spolupráci se společností EdgeCom a je příkladem synergické spolupráce obou firem.

Co o řešení řekl zákazník

 „Všetky dáta, ktoré naša fakulta má za roky a roky výskumu, môžeme teraz použiť na úplne inú kvalitu výskumu, a to digitalizáciou. Vzniká tak nová FBERG, alebo "New FBERG", ako sme si tento projekt nazvali.“

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan FBERG