Exe sa spája s implementačnou časťou spoločnosti EdgeCom

Spoločnosti exe, a.s. a implementačná časť spoločnosti EdgeCom, a.s. sa spájajú a budú sa vzájomne dopĺňať pri vytváraní riešení pre zákazníkov. Spoločnosti začínajú spolu pôsobiť pod menom exe, a.s. od 1. februára 2022. Toto rozhodnutie je vyústením minulých úspešných spoluprác a zákazníkom prinesie viac možností ako modernizovať ich podnikanie.

Spoločnosť EdgeCom vstúpila na komerčný trh v roku 2016. Doposiaľ sa venovala riešeniam pre monitorovanie priemyselných procesov v reálnom čase, simulácii, vizualizácii a tréningom vo virtuálnej realite. Tieto služby a produkty postavila na integrovanom softvérovom prostredí Ella Platform, ktoré prepája a umožňuje spoluprácu všetkých softvérových produktov a nástrojov spoločnosti.

Fúziou exe rozširuje svoj záber služieb a riešení. Príchodom EdgeComu sa zaraďujú riešenia virtuálnej reality do portfólia exe ako jeden z hlavných pilierov pod vedením Miroslava Dilského. Exe bude tento pilier ďalej strategicky rozvíjať a vďaka nemu komplexne napĺňať potreby zákazníkov v digitálnom svete.

Exe rastie aj s ohľadom na počet pobočiek. Po Bratislave, Prahe a Budapešti pribudne ďalšia kancelária v Žiline.

Druhá časť EdgeComu zostáva fungovať ako samostatná spoločnosť s cieľom vývoja Ella Platform a bude poskytovať plnú podporu pre implementačný tím exe.

exe-edgecom-fuzia