Adopční kampaně

Zvolení nejvhodnějšího typu softwaru a Microsoft licencí pro váš byznys je první část úspěchu. Tou druhou je úspěšné zavedení technologií a aplikací do každodenního používání.

Zjednodušení práce, zvýšení efektivity a návratnost investice

Nákup nového softwaru je začátek. Aby se investice vrátila v podobě jednodušší práce, zaměstnanci si potřebují na nový software zvyknout. Potřebují si uvědomit, co nové nástroje dokážou, a začlenit je do každodenního používání. To, zda budou umět software využít ve své každodenní práci, podmiňuje úspěch celé investice. Zaměstnanci se musí naučit, jak nástroje aplikovat na reálných příkladech v praxi. Právě k tomu slouží adopční kampaně.

Pro firmu adopční kampaně představují záruku, že investice do softwaru se vrátí v podobě efektivnější práce, úspoře času, spokojenějších zaměstnanců a lepších výsledků.

Vaši firmu provedeme digitální transformací

Pomůžeme vám:

  • Převést zaměstnance změnou (change management)
  • Definovat byznys scénáře a příklady efektivního použití nového softwaru
  • Vysvětlit používání nových nástrojů, aby mohli vaši zaměstnanci plně využívat všech výhod
  • Zaškolit zaměstnance do nového softwaru, například formou „train the trainer“
  • Zlepšit spolupráci v týmu

Jak může Adopční kampaň vypadat v praxi jsme ukázali v případové studii u našeho klienta ve Slovnaftě.

 

Ikonka
Adopčné kampane ikonka