Cloud & Security Bezpečná infraštruktúra

Navrhneme a vytvoríme pre vás bezpečnú hybridnú infraštruktúru, ktorá zaručuje prístupnosť a bezpečnosť firemných dát.

Cloud

Vďaka cloudovým technológiám sa nové funkcionality, ako napríklad strojové učenie, prediktívna analytika či vysoká dostupnosť na jeden klik, stávajú dosiahnuteľnými takmer pre každý biznis.

Prepojíme vašu existujúcu infraštruktúru s cloudom, zefektívnime prevádzku vašich IT služieb, navrhneme architektúru celkového riešenia a zabezpečíme migráciu firemných dát.

Ochrana a bezpečnosť dát

Cloudové technológie prinášajú viacero benefitov. Zodpovednosť za bezpečnosť dát v cloude sa prenáša na poskytovateľa cloudových služieb, vďaka tomu sa nemusíte starať o citlivé údaje. Využiť cloud znamená aj zbaviť sa správy infraštruktúry. Napriek tomu výlučné používanie cloudu nemusí byť ideálna voľba.

Pomôžeme vám navrhnúť hybridné riešenie, ktoré v sebe kombinuje požiadavky na dostupnosť, jednoduché používanie a špičkovú bezpečnosť.

 

Sme jedným zo schválených partnerov štátnej správy SR pre cloudové služby. V katalógu služieb Vládneho cloudu SR máme zaregistrovaných 27 služieb:

Služba

Popis

Azure Virtual Machines 

Služba poskytuje škálovateľné zdroje výpočtového výkonu v prostredí cloudu, ako náhradu klasického enterprise servera. Virtuálne servery sú vhodné na prevádzku širokej škály aplikácií vrátane sieťových služieb, ERP systémov, databáz, bezpečnostných riešení a pod.

EXE O365

Office 365 - služba poskytujúca kancelársky balík z línie produktov Microsoft Office prevádzkovaných vo verejnom cloude.

Azure Archive Storage

Služba poskytuje cenovo efektívny škálovateľný úložný priestor pre ukladanie veľkého objemu dát na dlhé obdobie.

Azure Blob Storage

Služba poskytuje škálovateľný úložný priestor pre neštruktúrované dáta, je optimalizovaná na veľké objemy dát.

Azure Active Directory

AAD poskytuje centrálnu správu identít a prístupov. Zamestnancom organizácie umožňuje riadené prihlasovanie a prístup k informačným systémom. Takisto umožňuje prepojenie (federáciu) s existujúcimi (vlastnými) AD.

Azure Files Storage 

Plne spravovaná služba na ukladanie a zdieľanie súborov v prostredí cloudu, ktoré sú dostupné prostredníctvom štandardného protokolu Server Message Block (SMB). Služba je určená pre virtuálne servery v cloude a zároveň pre lokálne systémy.

EXE - Azure Power BI Embedded

Azure Power BI Embedded poskytujte zostavy, reporty a analýzy, zameranéné na zákazníkov, a to použitím Power BI, pracujúcim v Azure Cloud, začleneným do konkrétneho riešenia. Umožňuje znížiť množstvo potrebných vývojárskych prostriedkov, správu a nasazenie analytiky, s plnou kontrolou nad inteligentnou analytikou a funkciami Power BI. 

EXE - Azure Analysis Services

Azure Analysis Services poskytuje serverless službu. Umožňuje rýchle zahájenie práce bez nutnosti spravovať infraštruktúru, škálovanie prostriedkov. Dátový model obsahuje kombináciu údajov z viacerých zdrojov, za účelom analýzy ad hoc. Poskytuje vizualizáciu dát s pomocou vizualizačných nástrojov. 

EXE - Azure Container Instances

Azure Container Instances poskytuje jednoduché spustenie kontajnerov (dockerov) v Azure, rýchle zaistenie požiadaviek na výkon prevádzky, ktoré prichádzajú vo vlnách, a to bez nutnosti spravovať servery 

EXE - Azure Backup

Služba Backup ponúka nákladovo efektívne riešenie zálohovania a ochrany dát pre VMs, SQL servery a iné. 

EXE - Azure Container Registry

Container Registry je register imageov Dockeru a OCI (Open Container Initiative) s podporou všetkých artefaktov OCI. Umožňuje správu, zabezpečenie a nasadenie uložených kontajnerov v rámci Azure služieb aj v rámci lokálnych Kubernetes prostredí. 

EXE - Azure Data Factory

Azure Data Factory, bez serverová integračná služba, určená pre potreby integrácie údajov. Poskytuje možnosti jednoducho vytvárať procesy ETL a ELT bez kódu s využitím intuitívneho vizuálneho prostredia, alebo vlastného kódu. Poskytuje viac ako 90 konektorov. 

EXE - Azure Event Grid

Event Grid je služba pre správu smerovanie všetkých udalostí z ľubovoľného zdroja do ľubovoľného odberateľa. Poskytuje vysokú dostupnosť, konzistentný výkon a dynamické škálovanie 

EXE - Azure Event Hubs

Event Hubs poskytuje Jednoduchý, zabezpečený a škálovateľný príjem dát v reálnom čase. Streamujte milióny udalostí za sekundu s podporou protokolov ako AMQP, HTTPS a Apache Kafka®. 

EXE - Azure Functions

Azure Functions predstavuje serverless službu, ktorá umožňuje spúšťať kód bez potreby vytvárania a správy serverov. Je riadená udalosťami a dokáže riešiť aj zložité problémy orchestrácie. 

EXE - Azure Kubernetes Service

Kubernetes Service umožňuje ľahko nasadzovať a manažovať kontajnerové aplikácie. Spája vývoj a prevádzku na jednej platforme s cieľom rýchleho vývoja, doručenia a škálovania aplikácií. 

EXE - Azure Logic Apps

Logic Apps predstavuje serverless službu, ktorá poskytuje priestor a konektory pre tvorbu výkonných integračných riešení. Umožňuje vizuálnu tvorbu procesov a pracovných postupov, pripojenie a integráciu dát z cloudu do lokálneho prostredia. Umožňuje prepojiť lokálne BizTalk procesy s Logic Apps procesmi. 

EXE - Azure MySQL

MySQL ponúka plne manažovanú databázu ako službu s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou. 

EXE - Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs je modul s masívnym škálovaním pre mobilné oznámenia, ktorý zvládne odoslať milióny oznámení na zariadenia so systémom iOS, Android, Windows nebo Kindle a využíva služby APNs (Apple Push Notification Service), GCM (Google Cloud Messaging), WNS (Windows Push Notification Service), MPNS (Microsoft Push Notification Service) a ďalšie. 

EXE - Azure PostgreSQL

PostgreSQL je databázová služba založená na opensourcePostgresdabaseengine. Je to plne manažovaná databáza ako služba s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou 

EXE - Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics je inovovaná verzia služby Azure SQL Data Warehouse. Poskytuje neobmedzenú analytickú službu pre spracovanie klasických podnikových údajov (datawarehouse), aj veľkých objemov údajov (Big data). Poskytuje bez serverovú architektúru, riadenie a škálovanie definovaných prostriedkov. Spracované údaje sú poskytované pre okamžité využitie v BI a strojovom učení. 

EXE - Azure Service Bus

Service Bus poskytuje spoľahlivé zasielanie správ v cloude ako služba (MaaS) a jednoduchá hybridná integrácia. Umožňuje implementáciu komplexných pracovných postupov zasielaním správ, prepojenie existujúcich lokálnych systémov s cloudovými riešeniami. 

EXE - Azure SQL Database

Azure SQL Database je spravovaná inteligentná služba SQL v cloude. Inteligentná, škálovateľná cloudová databázová služba, ktorá poskytuje najširšiu kompatibilitu s klasickým SQL Serverom. 

EXE - Azure Service Fabric

Azure Service Fabric určená pre vývoj a prevádzku funkčných, škálovateľných distribuovaných aplikácii. Pracuje na Windows a Linuxe v Azure, lokálnom prostredí alebo iných cloudoch. Aplikácie sú založené na mikroslužbách a kontajneroch. 

EXE - Azure Web Apps Service

Web Apps slúži na vytváranie a nasadzovanie škálovateľných webových aplikácií, hosting aplikácií, REST APIs a mobilných back endov. 

EXE - Azure Power BI Embedded Secure

Azure Power BI Embedded Secure poskytujte zostavy, reporty a analýzy, zameranéné na zákazníkov, a to použitím Power BI, pracujúcim v Azure Cloud, začleneným do konkrétneho riešenia. Umožňuje znížiť množstvo potrebných vývojárskych prostriedkov, správu a nasazenie analytiky, s plnou kontrolou nad inteligentnou analytikou a funkciami Power BI. 

EXE - O365 Secure

Office 365 Secure - služba poskytujúca kancelársky balík z línie produktov Microsoft Office prevádzkovaných vo verejnom cloude.

 

Výhody a benefity
Rozumné využitie cloudu
Rozumné využitie cloudu
Používateľsky prívetivé riešenie
Používateľsky prívetivé riešenie
Zmysluplné využitie technológií
Zmysluplné využitie technológií
Efektívna komunikácia
Efektívna komunikácia

Zákazníci, ktorí si vybrali toto riešenie

Pre klienta sme realizovali migráciu e-mailového riešenia do prostredia online e-mailovej platformy Office 365.

Zhotovili sme podrobnú analýzu migrácie do cloudu, zhodnotili sme jej riziká a náročnosť a určili cieľový stav hybridnej infraštruktúry a migračnú cestu.

Klientovi sme premigrovali nákladnú komunikačnú infraštruktúru do vysoko dostupného prostredia Office 365.

Na základe vlastnej štúdie a PoC sme navrhli privátne dátové úložisko podnikových dát prostredníctvom blockchain siete rozmiestnenej po celom svete.

Kedy je toto riešenie vhodné pre vás
Láka vás nová funkcionalita cloudu (kontajnery, big data, AI)
Láka vás nová funkcionalita cloudu (kontajnery, big data, AI)
Chcete skombinovať dostupnosť a bezpečnosť dát
Chcete skombinovať dostupnosť a bezpečnosť dát
Hľadáte prepojenie cloudu a domáceho prostredia
Hľadáte prepojenie cloudu a domáceho prostredia