Čo spôsobil covid-19 vo svete cloud computingu a čo sa zmení, keď pominie?

Ak si niekto počas prvej vlny šírenia nákazy myslel, že pandémia covid-19 spomalí presun IT z domáceho prostredia do cloudu, dnes vie, že nastal presný opak. Zistenie, že organizácie používajúce viac internetových služieb a online nástrojov zvládajú prekonať dosahy tejto krízy lepšie, bolo okamžité.

Iste, digitalizácia neznamená len cloud. Webový, poštový či súborový server môžete mať aj v kutici v priestoroch firmy, no dnes už azda niet pochýb, že mať ich v cloude je jednoduchšie, bezstarostnejšie, lacnejšie aj bezpečnejšie. Cloud je však účinná digitálna zbraň proti pandémii hlavne preto, lebo ponúka funkcionalitu, ktorá je už dnes v domácom prostredí nedostupná.

Aj vďaka pandémii mnohí prišli na to, že rozdiel medzi povedzme domácim serverom Exchange a službou Office 365 nespočíva v tom, či človek má alebo nemá doma fyzický server. Ide tam predovšetkým o možnosť kreatívne tímovo pracovať na diaľku s inovatívnymi cloudovými nástrojmi, ako Teams či OneDrive.

Podobne je to s presunom dát do cloudu, kde „v cene“ získate množstvo moderných analytických nástrojov. A tiež s migráciou virtuálnych serverov, keďže i tým cloud pridáva množstvo funkcionalít.

Organizácie, ktoré boli počas tohto obdobia nútené znižovať náklady, využili aj inú, prostejšiu výhodu cloudu, a to možnosť preškálovať či vypnúť službu a platiť menej alebo nič.

Môže snáď nastať ešte naliehavejšia príležitosť presúvať IT služby do cloudu?

Dnes to vyzerá, že pandémia sa skončí budúce leto. Ako sa zmení pohľad na cloud computing, keď dáme dole rúška?

Mnoho organizácií už tie IT služby, ktoré sa dali presunúť do cloudu jednoducho a dávalo to pre ne očividný zmysel, migrovalo. Príkladom sú migrácie na O365 alebo tzv. lift&shift presuny nezmenených virtuálnych serverov do služby Azure.

Na rade sú preto zložitejšie a prácnejšie migrácie, pri ktorých však firmy môžu objaviť skutočné čaro cloudu. To tkvie v platformových službách, ako sú horizontálne škálované databázy, prediktívna analytika či bezpečnosť založená na strojovom učení.

Pri týchto migráciách je potrebné viac myslieť na preškolenie personálu, keďže si vyžadujú znalosti práce v novom prostredí s úplne novými nástrojmi. Do hry vstúpia tiež vývojári, pretože pokročilé migrácie do cloudu zahŕňajú aj úpravu či prepis častí aplikácií tak, aby vedeli využiť napríklad dynamické škálovanie zdrojov alebo moderné platformy, ako DockerKubernetes.

Využite šancu, ktorú táto pandémia priniesla. Zmeny v hardvérovej a softvérovej infraštruktúre, ktoré boli kedysi nemysliteľné, sa udiali takpovediac za noc. Práve tu nám aktuálna situácia otvorila oči: technologické zmeny sú nevyhnutné a čím skôr prídu, tým lepšie nám bude.