Živnostenský list

Odbornosť má exe už od počiatku v žilách. Na začiatku bol živnostenský list jedného zo zakladateľov firmy, Jána Spurného. Od 15. septembra 1990 mal povolené podnikať pod obchodným názvom exe v odbore tvorba a inštalácia software, spracovanie textových a grafických údajov, konzultačná a prednášková činnosť. Samotná spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 1991. Preto si výročie 30 rokov pripomíname v roku 2021.

Odbornosť má exe už od počiatku v žilách. Na začiatku bol živnostenský list jedného zo zakladateľov firmy, Jána Spurného. Od 15. septembra 1990 mal povolené podnikať pod obchodným názvom exe v odbore tvorba a inštalácia software, spracovanie textových a grafických údajov, konzultačná a prednášková činnosť. Samotná spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 1991. Preto si výročie 30 rokov pripomíname v roku 2021.