Cesta k smart cities začína v cloude

Cesta k smart cities začína v cloude

Potenciál digitálnych technológií zlepšiť život v mestách je nepochybný. Viaceré slovenské mestá započali éru smart cities osadením koncových zariadení ako sú senzory pod verejnými parkovacími miestami, inteligentné kamery, ktoré samé vedia rozpoznať čo sa pred nimi deje, či múdre smetiaky, čo vedia oznámiť, keď sú plné.

Takéto pilotné projekty sú užitočné na oboznámenie sa s konceptom smart cities pre vedenie miest aj pre občanov. Umožňujú preskúmať súvisiace technológie a overiť ich funkčnosť. Nemusia však napovedať o dopade na celkovú kvalitu života v meste pri ich plošnom nasadení. 

Začať stavať múdre mestá výstavnými kúskami na povrchu je dobré aj pre evanjelizáciu celej témy, koncepčnejšie je však stavať smart city odspodu. 

Čo tvorí základy múdreho mesta? Dáta. Tie povedia o existujúcom stave, ukážu trendy, prezradia potreby. Užitočné dáta dnes produkuje všetko, čo sa čo i len obtrie o svet technológií a nemusia to byť len zariadenia “zajtrajška”, ale kľudne aj tie tradičné vybavenia miest, ktoré slúžia už roky. 

Dáta sú dnes zväčša izolované a keď sa medzi sebou prepoja, majú ešte väčšiu vypovedaciu silu. Ak napríklad zošijeme dokopy dáta z registračnej pokladne mestského kúpaliska s údajmi o počasí, podujatiach v okolí, či prieskume o spokojnosti plavcov, dostaneme obsiahly a zároveň podrobný obraz, z ktorého vieme vytvoriť povedzme predpovedný model návštevnosti kúpaliska, či poradie priorít pri jeho renovácii. Cennými sa stávajú aj dáta, ktoré opisujú iné dáta, čiže metadáta, ktoré umožňujú to zošívanie.

Budovať si vlastný sklad na zber dát je pre mestá ťažko riešiteľná úloha. “Nastreliť” jeho potrebnú veľkosť či “tvar” je nemožné, oboje sa v čase mení. Správny dátový sklad musí byť beztvarý a nekonečne veľký. To sú presne atribúty Azure cloudu od Microsotu, s ktorým máme v exe bohaté skúsenosti.

Azure IoT hub

Na zber dát zo smart cities ponúka Azure oveľa viac, než len bezodné úložsko. Platformové služby dokážu prijímať, spracovať, ale aj spätne ovládať najrôznejšie typy koncových zariadení. Po prvom kroku – zbere a prepojení existujúcich dátových vstupov – by mala nasledovať ich vizualizácia a analýza. Azure vie dáta zobraziť v rôznych pohľadoch a grafoch, či umiestniť ich na geografických mapách. Už prosté vykreslenie dátových vstupov na prehľadnej obrazovke vie odhaliť rôzne anomálie, či trendy. 

V ďalšom kroku pomáha Azure vybudovať analytický model, ktorý vie z dostupných dát odvodiť rôzne poznatky, či predpovedať budúce hodnoty. O strojovom učení sme napísali viacero blogov. Mestá by vďaka nemu z dostupných dát vedeli predpovedať výpadok niektorých svojich zariadení, identifikovať rôzne mimoriadne udalosti, či predpovedať záujem občanov o niektoré z ponúkaných služieb.

V poslednom kroku vie Azure slúžiť ako automatizačná platforma, na exekúciu overených modelov. Stlmiť pouličné lampy pri splne mesiaca? Neposielať smetiarske auto k poloprázdnemu kontajneru? Posilniť prítomnosť mestskej polície na základe predpovedného modelu kriminality danej lokality? To všetko v Azure nie je hudba budúcnosti, to posledné úspešne implementovalo napríklad Chicago.

Múdre mesto nevytvorí sám magistrát, ani dodávateľské firmy. Budú sa musieť spojiť a budú im v tom musieť pomôcť tí najdôležitejší – obyvatelia. Tu je azda najdôležitejšia úloha, ktorú môže cloud v múdrom meste zohrať – prepojiť všetko so všetkým, ale nielen v zmysle senzor s databázou, ale aj zámer s nápadom, vôľu s myšlienkou.

Lebo čo je mesto, ak nie jeho ľudia?