Zvýraznenie buniek so vzorcami inou farbou spravíte v Exceli pomerne jednoducho pomocou podmieneného formátu. Podmienený formát je potrebné spraviť pomocou vzorca, ktorý je dostupný v kategórii informačných funkcii. Využijete to napr. v prípadoch keby potrebujete vidieť či iný používateľ, ktorému ste poskytli Vašu tabuľku nezmenil niektoré bunky so vzorcami alebo či niekde nevytvoril nové vzorce. Takéto bunky hneď uvidíte podľa farby výplne. Výsledok takého scenáru je samozrejme možné spraviť aj inými spôsobmi. V nasledujúcom texte ale popíšem a v krátkom videu aj predvediem len tento jeden postup – zvýraznenie buniek so vzorcami inou farbou.

Zvýraznenie buniek so vzorcami

Zvýraznenie buniek so vzorcami inou farbou výplne spravíte takto::

1. Otvorte tabuľku, v ktorej chcete spraviť zvýraznenie buniek so vzorcami inou farbou výplne.

2. Označte príslušnú tabuľku.

3. Na páse s nástrojmi Domov kliknite na Podmienené formátovanie >> Nové pravidlo.

zvyraznenie_buniek_so_vzorcami1

4. V zobrazenom okne Nové pravidlo formátovania vyberte poslednú možnosťPoužiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

5. Do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý zadajte nasledujúci vzorec =ISFORMULA(A1). Za predpokladu, že máte označenú oblasť od bunky A1.

6. Kliknite na tlačidlo Formát a v okne Formát buniek >> Výplň nastavte farbu výplne buniek. Kliknite na OK a v ďalšom okne znovu na OK.

zvyraznenie_buniek_so_vzorcami2

7. Bunky, ktoré obsahujú vzorce budú mať zvýraznenie inou farbou. Ak vzorec v bunke prepíšete hodnotou, tak sa farba odoberie. Ak v inej bunke z označenej oblasti vytvoríte vzorec, tak sa formát aplikuje.

zvyraznenie_buniek_so_vzorcami3

Ak by ste chceli spraviť opačný postup – zvýraznenie buniek bez vzorcov, tak stačí do vzorca doplniť =FALSE.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli