Zmena zabudnutého hesla používateľa je pomerne častý úkon správcu siete resp. aplikácii. Heslá sú potrebné k rôznym službám a aplikáciám. Z bezpečnostného hľadiska je lepšie, aby každá služba mala iné heslo a to by malo byť samozrejme dostatočne komplikované. To však môže používateľ zabudnúť a potom má problém vykonávať svoje pracovné úlohy. Vo väčšine prípadov nezostáva nič iné, len kontaktovať správu siete, aby mu heslo zmenil. Toto je často tiež problém, lebo správca má iné dôležitejšie úlohy a nie vždy to dokáže spraviť obratom. V dnešnom postupe si prečítate ako sa robí zmena zabudnutého hesla používateľa služby Office 365. Pridám aj info, ako je možné túto úlohu delegovať na iného pracovníka, aby správca celej siete nemusel robiť takéto jednoduché úkony.

Zmena zabudnutého hesla správcom

Zmena zabudnutého hesla používateľa je pomerne jednoduchý úkon, ktorý sa dá spraviť vo webovom rozhraní služby Office 365. V prípade rôznych hybridných scenárov sa postup môže líšiť.

1. Prihláste sa na portál služby Office 365 s administrátorským účtom.

2. V Centre spravovania služieb Office 365 kliknite na Používatelia >> Aktívni používatelia.

3. Označte používateľa, ktorému chcete meniť heslo a vpravo kliknite na Vytvoriť nové heslo.

zmena_zabudnuteho_hesla1

4. Na ďalšej stránke Odoslanie výsledkov môžete zvoliť odoslanie hesla emailom a zakliknúť môžete aj požiadavku, aby si používateľ zmenil heslo pri prihlásení do OWA. Kliknite na Vytvoriť nové heslo.

zmena_zabudnuteho_hesla2

5. Zobrazí sa stránka Výsledky s novým heslom, ktoré poskytnite používateľovi. Kliknite na Dokončiť, aby ste sa vrátili späť na zoznam používateľov.

zmena_zabudnuteho_hesla3

Tento postup môžete spraviť aj pre viacerých používateľov naraz. Stačí ich v bode tri označiť a pokračovať rovnakým spôsobom.

Delegovanie zmeny hesla na používateľa

Delegovanie zmeny hesla spravíte pridaním zvoleného používateľa do príslušnej skupiny, aby mohol meniť heslá. Odbremeníte tak správcu siete od jednoduchých úloh.

1. V Centre spravovania služieb Office 365 kliknite na Používatelia >> Aktívni používatelia.

2. Označte používateľa ktorému chcete povoliť meniť heslá iným používateľom a vpravo kliknite na Upraviť.

zmena_zabudnuteho_hesla4

3. Vo vlastnostiach používateľského účtu kliknite na Nastavenie.

4. V časti Priradenie roly označte Áno a vyberte rolu Správca hesiel.

zmena_zabudnuteho_hesla5

5. Dopíšte alternatívnu (osobnú) emailovú adresu používateľa a kliknite naUložiť.

Používateľ po prihlásení na portál Office 365 bude vidieť odkaz na Správcu.

zmena_zabudnuteho_hesla6

Následne si môže prezerať informácie, ktorých bude samozrejme menej ako má globálny správca.

zmena_zabudnuteho_hesla7

Na zmenu hesla postupuje používateľ rovnako ako je popísané v prvom postupe v tomto článku. Nebude však možné zmeniť heslo globálnym správcom, len používateľom príp. používateľom s možnosťou zmeny hesla.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli