Ako zabezpečiť heslom Office súbory pred zvedavými kolegami v lokálnej sieti ale aj mimo nej popisujem v nasledujúcom článku. Využije to každý, kto potrebuje chrániť svoje dokumenty, tabuľky a prezentácie pred neoprávneným otvorením alebo úpravami. Postup je podobný vo Worde, Exceli aj PowerPointe. Treba však povedať, že dokonalá ochrana neexistuje a často stačí len malá nepozornosť pri práci s PC (napr. ponechanie odomknutého PC bez dozoru) a záškodník si môže obsah súboru skopírovať alebo odfotografovať. Popisovaný postup využijete na uložené súbory v zdieľanom priečinku, aby ste odradili náhodne prechádzajúcich používateľov po sieti od snahy prečítať si informácie v súboroch, ktoré tam nájdu. Vyššia forma ochrany je použitie technológie RMS.

Ako zabezpečiť heslom Office súbory pred zvedavcami

Zabezpečiť heslom Office súbory môžete spraviť viacerými spôsobmi. Najjednoduchšia je nasledovná.

1. Spustite Word a otvorte dokument, ktorý má byť chránený heslom.

2. Kliknite na Súbor a v časti Informácie na tlačidlo Zabezpečiť dokument. Z ponuky kliknite na príkaz Zašifrovať heslom.

zabezpecit_heslom_Office1

3. V zobrazenom okne zadajte heslo, kliknite na OK a zopakujte heslo a kliknite na OK.

zabezpecit_heslom_Office2

4. V zobrazení Backstage sa zobrazí v žltom rámiku informácia, že na otvorenie dokumentu treba zadať heslo.

5. Zatvorte a uložte dokument a následne ho znovu otvorte. Vyskúšajte zadať nesprávne heslo a potom aj správne, aby ste videli ako to funguje.

Zabezpečiť heslom môžete rovnakým spôsobom aj tabuľky v Exceli a prezentácie v PowerPointe.

zabezpecit_heslom_Office4

Rozdiel je len v názve pri tlačidle – Zabezpečenie zošita alebo Zabezpečenie prezentácie.

zabezpecit_heslom_Office5

Druhý spôsob ako zabezpečiť heslom Office súbory je v okne Uložiť ako tlačidlomNástroje >> Všeobecné možnosti, ktoré zobrazí okno, kde sa zadáva heslo na otvorenie a heslo na úpravy. Tieto môžu byť rozdielne a tak môžete ovplyvniť poskytnutím hesla, ktorí používatelia budú môcť súbory len otvoriť a ktorí aj upraviť.

Zrušenie zabezpečenia heslom v Office súboroch

Ak už nepotrebujete zabezpečiť heslom Office súbory, tak heslo môžete odstrániť. Kliknite na Súbor a v časti Informácie kliknite na tlačidlo Zabezpečiť dokument. Z ponuky kliknite na príkaz Zašifrovať heslom. Toto zobrazí okno, kde je zadané heslo (označené bodkami). Stačí ak takto zadané heslo vymažete a potvrdíte klávesom OK.

zabezpecit_heslom_Office3

Podobný postup platí aj pri druhom spôsobe ochrany heslom cez ponuku Uložiť ako. Stačí v tomto okne cez Nástroje >> Všeobecné možnosti zobraziť okno, kde heslo označené bodkami vymažete, potvrdíte OK a súbor bude znovu nechránený.

zabezpecit_heslom_Office6

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli