Vytvorenie zoznamu súborov z knižnice SharePoint 2013 sa Vám môže zísť v prípade, že potrebujete tento zoznam na archívne účely čo sa v knižnici nachádzalo k určitému dátumu alebo kvôli auditu. Môžete tak napr. raz týždenne vytvoriť zoznam z dôležitej knižnice na SharePointe a tento zoznam porovnať na zmeny s predchádzajúcim zoznamom. Pridaním niektorých stĺpcov do zobrazenia knižnice si určíte aké informácie sa v zozname budú zobrazovať. V nasledujúcom texte je popis ako vytvoriť zoznam súborov z knižnice Dokumenty, ktorý sa bude zobrazovať v Exceli 2013. Všetko si môžete pozrieť aj v krátkej video ukážke.

Vytvorenie zoznamu súborov z knižnice dokumentov

Vytvorenie zoznamu súborov z knižnice popisujem na SharePointe online v rámci služby Office 365 E3. Postup je popísaný zo štandardného zobrazenia knižnice, bez pridaných ďalších stĺpcov. Aby ste si to mohli vyskúšať a ešte nemáte svoj SharePoint, tak si môžete vytvoriť skúšobný účet Office 365 na jeden mesiac.

1. Prihláste sa svojim menom a heslom k SharePoint online a zobrazte knižnicuDokumenty. Ak neobsahuje súbory, tak tam nejaké pridajte.

2. Na páse s nástrojmi Knižnica kliknite na tlačidlo Exportovať do programu Excel. V zobrazenej správe z webovej stránky kliknite na OK.

vytvorenie_zoznamu_suborov_kniznice_sharepoint

3. V dolnej časti okna prehliadača sa zobrazí oznam či chcete otvoriť súbor (dotaz)owssvr.iqy, kde kliknite na Otvoriť.

vytvorenie_zoznamu_suborov_kniznice_sharepoint2

4. Následne sa zobrazí bezpečnostné upozornenie, kde v prípade, že to naozaj otvárate zo svojho SharePointu kliknite na Povoliť. Ak by ste to robili z neznámeho zdroja, tak si dobre premyslite či kliknite na Povoliť.

5. Ak ste sa ešte v Exceli neprihlásili, tak to urobte v nasledujúcich oknách.

6. Po prihlásení sa zobrazí tabuľka so zoznamom súborov. Uvidíte údaje len zo základných stĺpcov.

vytvorenie_zoznamu_suborov_kniznice_sharepoint3

7. V prvom stĺpci názov je odkaz na súbor, ktorý kliknutím môžete otvoriť.

8. Ak v knižnici na SharePointe pridáte alebo odoberiete súbor, tak stačí v Exceli kliknúť na tlačidlo Obnoviť, aby sa tabuľka aktualizovala.

Ak potrebujete pre archívne účely uchovať zoznam súborov k určitému dátumu, tak nezabudnite tabuľku uložiť bez prepojenia na knižnicu na SharePointe. Inak by sa tabuľka v Exceli menila pri každom obnovení.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli