Vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365 má svoj význam hlavne v súvislosti s Outlookom. Pomocou distribučnej skupiny môžete zlepšiť možnosti tímovej komunikácie. Distribučná skupina má svoju emailovú adresu a členov, ktorí prijímajú emaily z tejto skupiny. Skupina je viditeľná aj v Outlooku a preto sa ľahko používa. Zvyčajne sa to týka skupín pre niektoré oddelenia alebo tímy. Môže to byť skupina s adresou napr. obchod@tipy-triky. sk, kde budú členovia všetci obchodníci a budú vidieť požiadavky od zákazníkov. Podobne to môže byť adresa kariera@tipy-triky. sk, kde budú členovia z HR. Ak niekto pošle svoj životopis dostanú ho všetci. Následne ak jeden z členov na email zareaguje a odpíše, tak ostatní budú vedieť, že sa emailom niekto zaoberá. V nasledujúcom krátkom postupe popíšem a vo video ukážke uvidíte vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365.

Vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365

Vytvorenie distribučnej skupiny spraví admin po prihlásení sa k portálu Office 365. Predtým je vhodné premyslieť si akú adresu bude mať distribučná skupina, kto bude jej členom a či bude môcť prijímať emaily aj z externého prostredia.

1. Prihláste sa na portál Office 365 ako admin a zvoľte Správca.

2. Vľavo vyberte Správca >> Exchange

vytvorenie_distribucnej_skupiny1

3. Na stránke Centrum spravovania pre Exchange zvoľte v kategórii Príjemcovia položku Skupiny.

vytvorenie_distribucnej_skupiny2

4. Na zobrazenej stránke Skupiny kliknite na tlačidlo pridať (znak plus) a vyberte Distribučná skupina.

vytvorenie_distribucnej_skupiny3

5. V zobrazenom okne nová distribučná skupina vyplňte požadované políčka. Vpravo sa zobrazuje pomocný text, aby ste sa lepšie v tom orientovali. Nezabudnite pridať členovnastaviť vlastnosti skupiny v dolnej časti stránky. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

vytvorenie_distribucnej_skupiny4

6. Skupina bude zatiaľ prijímať emaily len z vašej organizácie. Preto kliknite v zozname na skupinu a potom na tlačidlo Editovať.

vytvorenie_distribucnej_skupiny5

7. V zobrazenom okne editácie môžete zmeniť aj také nastavenia, ktoré ste pri jej vytvorení nemali k dispozícii. Kliknite na Spravovanie doručovania a tam nastavte položku Odosielatelia v rámci mojej organizácie a mimo nej. Tlačidlom Uložiť potvrďte zmeny.

vytvorenie_distribucnej_skupiny6

8. Distribučnú skupinu nájdete v adresári v Outlooku aj v Outlook Web app.

vytvorenie_distribucnej_skupiny7

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Úspešná adopčná kampaň v spoločnosti Slovnaft

Rýchla, jednoduchá a efektívna komunikácia v organizácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Či už ide o zákazníkov, partnerov alebo kolegov navzájom, dôležité je dozvedieť sa potrebné informácie včas, jednoducho ich šíriť medzi relevantné osoby, mať možnosť tvoriť tímy, kreovať, participovať na spoločných stretnutiach atď. Moderné technológie nám umožňujú zjednodušiť pracovné procesy, preto je dôležité, aby ich firmy skutočne

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Je množstvo štúdií o dopadoch digitalizácie a umelej inteligencie na slovenský pracovný trh. Známa je napríklad tá od McKinsey ktorá bije na poplach, že sa musíme naučiť lepšie využívať digitálne technológie.  Najviac však zarezonoval materiál OECD, ktorý umiestnil Slovensko na úplne prvú priečku v ohrození pracovných miest automatizáciou spomedzi rozvinutých krajín, kvôli silnému strojárskemu sektoru

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie