Vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365 má svoj význam hlavne v súvislosti s Outlookom. Pomocou distribučnej skupiny môžete zlepšiť možnosti tímovej komunikácie. Distribučná skupina má svoju emailovú adresu a členov, ktorí prijímajú emaily z tejto skupiny. Skupina je viditeľná aj v Outlooku a preto sa ľahko používa. Zvyčajne sa to týka skupín pre niektoré oddelenia alebo tímy. Môže to byť skupina s adresou napr. obchod@tipy-triky. sk, kde budú členovia všetci obchodníci a budú vidieť požiadavky od zákazníkov. Podobne to môže byť adresa kariera@tipy-triky. sk, kde budú členovia z HR. Ak niekto pošle svoj životopis dostanú ho všetci. Následne ak jeden z členov na email zareaguje a odpíše, tak ostatní budú vedieť, že sa emailom niekto zaoberá. V nasledujúcom krátkom postupe popíšem a vo video ukážke uvidíte vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365.

Vytvorenie distribučnej skupiny v Office 365

Vytvorenie distribučnej skupiny spraví admin po prihlásení sa k portálu Office 365. Predtým je vhodné premyslieť si akú adresu bude mať distribučná skupina, kto bude jej členom a či bude môcť prijímať emaily aj z externého prostredia.

1. Prihláste sa na portál Office 365 ako admin a zvoľte Správca.

2. Vľavo vyberte Správca >> Exchange

vytvorenie_distribucnej_skupiny1

3. Na stránke Centrum spravovania pre Exchange zvoľte v kategórii Príjemcovia položku Skupiny.

vytvorenie_distribucnej_skupiny2

4. Na zobrazenej stránke Skupiny kliknite na tlačidlo pridať (znak plus) a vyberte Distribučná skupina.

vytvorenie_distribucnej_skupiny3

5. V zobrazenom okne nová distribučná skupina vyplňte požadované políčka. Vpravo sa zobrazuje pomocný text, aby ste sa lepšie v tom orientovali. Nezabudnite pridať členovnastaviť vlastnosti skupiny v dolnej časti stránky. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

vytvorenie_distribucnej_skupiny4

6. Skupina bude zatiaľ prijímať emaily len z vašej organizácie. Preto kliknite v zozname na skupinu a potom na tlačidlo Editovať.

vytvorenie_distribucnej_skupiny5

7. V zobrazenom okne editácie môžete zmeniť aj také nastavenia, ktoré ste pri jej vytvorení nemali k dispozícii. Kliknite na Spravovanie doručovania a tam nastavte položku Odosielatelia v rámci mojej organizácie a mimo nej. Tlačidlom Uložiť potvrďte zmeny.

vytvorenie_distribucnej_skupiny6

8. Distribučnú skupinu nájdete v adresári v Outlooku aj v Outlook Web app.

vytvorenie_distribucnej_skupiny7

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou