Informácie

SDL Trados Studio je nástroj, ktorý patrí do skupiny tzv. CAT nástrojov. Ide o aplikácie, ktorých úlohou je asistovať prekladateľovi pri spracovaní rozsiahlych textov a tým zefektívňovať celý proces prekladu. Tento nástroj využíva celosvetovo viac ako 80% individuálnych prekladateľov a agentúr, vďaka čomu sa stal v odvetví lokalizácie a prekladateľstva nevyhnutným štandardom. Poskytuje rozsiahle funkcie, ktoré uľahčujú preklad a korekciu textov, zvyšujú efektivitu práce, zlepšujú kvalitu prekladov a zjednoducujú ich štýl. Systém nefunguje na princípe mechanického prekladu. Kvalita výstupov priamo súvisí s kvalitami samotného prekladateľa.

Použitie

Použitie

SDL Trados Studio dokáže pokryť potreby individuálnych prekladateľov/freelancerov aj veľkých lokalizačných spoločností. Ako jediný z CAT nástrojov funguje na princípe rozšírení zo strany Trados komunity, ktoré umožňujú jeho neustály rozvoj a prispôsobovanie.  Aj vďaka tomu je možné z Trados fóra sťahovať zadarmo rôzne doplnky, ktoré výrazne uľahčujú prácu. Jednoducho sa inštaluje a ponúka prehľadnú správu licencií, čím znižuje riziko vzniku problémov z dôvodu neaktuálnych verzií systému.

Benefity

Benefity

Nástroj SDL Trados Studio prináša individuálnym prekladateľom aj agentúram množstvo benefitov. Medzi najvýznamnejšie patrí funkcia komplexného sledovania zmien pri spolupráci viacerých prekladateľov na rovnakom dokumente, filtre pre urýchľovanie korektúr, kontrola pravopisu s využitím slovníkov programu MS Word a komplexná podpora dvojjazyčných súborov.

Nezanedbateľným benefitom je tiež funkcia PerfectMatch, ktorá umožňuje využívanie existujúcich prekladov v nových textoch s ohľadom na ich kontext. Funkciu môžete využiť na všetkých úrovniach vrátane slovných spojení, viet, odstavcov aj celých dokumentov.

SDL Trados Studio - Individuálny prekladateľ/Freelancer

SDL Trados Studio - Individuálny prekladateľ/Freelancer

Patríte medzi freelancerov, ktorí sa prekladateľstvu venujú v pohodlí domova alebo na cestách? SDL Trados Studio – Freelance je určený práve vám. Ide o jednoduchú desktop aplikáciu, ktorá vám pomôže efektívne vytvárať, editovať a kontrolovať prekladaný obsah pri využití optimálnych finančných prostriedkov. Jeho inštalácia je jednoduchá a zvládne ju aj priemerný používateľ.

SDL Trados Studio - Professional/Organizácie a agentúry

SDL Trados Studio - Professional/Organizácie a agentúry

Ak plánujete využívať SDL Trados Studio v prostredí firmy alebo agentúry, odporúčame vám využiť SDL Trados Studio Professional. Táto rozšírená edícia ponúka dve možnosti licencovania. Prvou je možnosť využitia tzv. „Activation code“, ktorá je viazaná vždy na jeden počítač. Druhou je využitie tzv. „Network licencie”, prostredníctvom ktorej môžete softvér využívať nezávisle na všetkých zariadeniach s licenciou naprieč celou organizáciou.

Základnou výhodou edície Professional oproti verzii Freelancer je možnosť zdieľania tzv. „Prekladovej pamäte”. Tím, ktorý pracuje na jednom projekte tak môže efektívne spolupracovať a prekladať rozsiahle texty pri zvýšení kvality i rýchlosti celého procesu. Vytváranie projektov je taktiež výhodou, ktorá je obmedzená len na verziu Professional. Verzia Freelancer ju neobsahuje.

SDL MultiTerm

SDL MultiTerm

SDL MultiTerm je sofistikovaný nástroj na komplexnú správu terminológie v rámci organizácie. Ide o akýsi viacjazyčný slovník, v ktorom sú uložené odborné termíny spolu s ich definíciami, deskriptormi, krížovými referenciami, obrázkami a prekladmi do cudzích jazykov. Aplikácia využíva pokročilé vyhľadávanie, ktoré posilňuje jej flexibilitu a zväčšuje rozsah pôsobenia.

SDL MultiTerm sa najčastejšie využíva v kombinácii s aplikáciami SDL Trados Studio. Je však použiteľný aj samostatne.

Video

Video

SDL Trados Studio je v prekladateľstve a lokalizácii prakticky nevyhnutným štandardom. Pozrite si promo video k tejto službe.
Pozrite si video >

SDL Studio GroupShare

SDL Studio GroupShare

Pracujete na rozsiahlych projektoch, do ktorých je zapojených súčasne viacero prekladateľov? Zefektívnite proces prekladu s možnosťami SDL Studio GroupShare.

Viac informácií >

Čo vám prinesie SDL Trados?

Jednoduchá inštalácia, aktivácia aj deaktivácia

Jednoduchá inštalácia, aktivácia aj deaktivácia

Zníženie finančného a časového zaťaženia

Zníženie finančného a časového zaťaženia

Zlepšenie presnosti a zjednotenie štýlu prekladov

Zlepšenie presnosti a zjednotenie štýlu prekladov

Hľadáte spoľahlivého asistetna pri preklade a lokalizácii?

Neváhajte nás kontaktovať

Radi vám odporúčime a sprostredkujeme správnu licenciu pre váš biznis.