Informácie

exe DataReap je riešenie, ktoré zabezpečuje spracovanie papierovej formy dokumentov a ich transformáciu do flexibilnej digitálnej podoby. Poskytuje dve základné možnosti spracovania dokumentov Digitalization/ Digitalization as a service a Data Capture/ Data Capture as a service. V závislosti od konkrétnej verzie riešenia ide prioritne o transformáciu dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a následne OCR/ICR, teda zmenu formy dokumentu z obrazového na digitálne spracovateľný text vo formáte PDF/A. Druhou časťou tohto procesu je extrakcia konkrétnych dát z elektronického dokumentu a ich export na ďalšie spracovanie.

exe Digitalization

exe Digitalization

V súčasnom podnikateľskom prostredí generujú firmy obrovské množstvo papierových dokumentov, ktorých archivácia je neprimerane nákladná a vyhľadateľnosť takmer nemožná. Riešenie exe Digitalization umožňuje transformáciu papierových dokumentov do elektronickej textovej podoby, vďaka čomu v nich môžete jednoducho vyhľadávať, kopírovať alebo ich upravovať podľa aktuálnych potrieb. Technológia vám však poslúži nielen v prípade evidencie nových dokumentov, ale aj pri transformácii existujúcich papierových archívov do novej, modernej infraštruktúry.

exe DataCapture

exe DataCapture

V prípade veľkých objemov dát, ktoré prichádzajú do spoločnosti, rastie aj čas potrebný na ich evidenciu a spracovanie. Táto činnosť je pre mnoho firiem existenčne dôležitá, avšak zdĺhavá a neprimerane nákladná. Riešenie exe Data Capture predstavuje rozšírenú verziu digitalizácie dokumentov doplnenú o funkciu automatickej extrakcie požadovaných dát. Svoje využitie nachádza najmä v prípadoch, kedy je potrebné s údajmi z dokumentu ďalej pracovať, nahrávať ich do systémov tretích strán alebo dopĺňať do iných formulárov.

Prečo využiť riešenie exe Digitalization?

Prečo využiť riešenie exe Digitalization?

Riešenie exe Digitalization znižuje čas potrebný na vyhľadanie konkrétneho dokumentu vo fyzickom archíve. Všetky dokumenty sú totiž bezpečne uložené a centralizované na jednom mieste, navyše logicky usporiadané, fulltextovo vyhľadateľné a dostupné už do niekoľkých sekúnd. exe Digitalization je dostupné vo forme on-premise riešenia nasadeného priamo u zákazníka alebo ako služba za mesačný poplatok Digitalization as a service.

Prečo využiť riešenie exe DataCapture?

Prečo využiť riešenie exe DataCapture?

Riešenie exe DataCapture preukázateľne znižuje náklady spojené s procesom evidencie faktúr a urýchľuje proces spracovania dokumentov až o 50%. Zároveň má výrazný vplyv na zníženie chybovosti pri samotnom spracovaní dokumentov. exe DataCapture je dostupné vo forme on-premise riešenia nasadeného priamo u zákazníka alebo ako služba za mesačný poplatok Data Capture as a service.

Čo vám prinesie riešenie exe DataReap?

Zrýchlenie spracovania dokumentov až o 50%

Zrýchlenie spracovania dokumentov až o 50%

Zníženie chybovosti pri spracovaní dokumentov o 50 - 80%

Zníženie chybovosti pri spracovaní dokumentov o 50 - 80%

Zníženie nákladov na správu a archiváciu dát

Zníženie nákladov na správu a archiváciu dát

Hľadáte spoľahlivého partnera na efektívne vyťažovanie dát?

Neváhajte nás kontaktovať

Nastavíme vám procesy na správnu digitalizáciu alebo celý proces urobíme za vás

Máte radšej reálne výsledky?

Pozrite si prípadové štúdie firiem, ktorým sme uľahčili prácu.

Hybridné Flexibilné a efektívne riešenie vyťažovania dát v Tatra banke

Spoločnosť exe, a.s., navrhla riešenie založené na aplikácii pre vyťažovanie údajov z dokumentov ABBYY FlexiCapture 11 Distributed Version. Aplikácia mení papierové dokumenty do elektronickej podoby  a automaticky z nich vyťažuje požadované dáta. Vyťažené údaje z dokumentov následne exportuje do firemných aplikácií (DMS, ERP).