Rozdeľovanie slov má svoj význam aj pri úprave a formátovaní dokumentu vo Worde. Často sa stane, že potrebujete mať odseky zarovnané podľa okrajov – vľavo aj vpravo pod sebou. Toto zarovnanie ale môže spôsobiť, že medzery medzi slovami budú neúmerne široké kvôli dlhším slovám, ktoré sa na konci riadku už nezmestia. Aby ste takúto zbytočne širokú medzeru zmenšili tak máte tri možnosti. Buď v problematickej vete vytvoríte Enterom nový odsek, ktorý to napraví. Nie vždy je to ale vhodné riešenie. Podobne nemusí byť vhodné riešenie dopísanie textu do odseku, aby sa celý poposúval. Tretia a pomerne jednoduchá možnosť je rozdeľovanie slov, ktoré popíšem v nasledujúcom článku a v krátkom videu ho aj predvediem.

Rozdeľovanie slov – automaticky alebo manuálne

Rozdeľovanie slov vo Worde môžete spraviť automaticky alebo manuálne. Automatické je rýchle a jednoduché. Manuálne môžete spraviť už počas písania dokumentu vložením voliteľného rozdeľovacieho znaku alebo môžete využiť nástroj na manuálne rozdeľovanie. Ten v dialógovom okne zobrazuje slová s návrhom na rozdelenie a buď ho akceptujete alebo zmeníte. Takto prechádzate celým dokumentom až kým bude všetko potrebné rozdelené. Manuálny spôsob Vám navrhuje, ktoré slová sa majú rozdeliť podobne ako to robí automatický spôsob. Vy si len vyberáte rozdeľovanie slov navrhnutých aplikáciou. Aby ste si to mohli vyskúšať, tak si otvorte dokument s niekoľkými odsekmi.

1. V dokumente kde chcete rozdeľovať najprv nastavte na odseky zarovnanie podľa okrajov, aby ste videli čo to spraví s medzerami medzi slovami.

rozdelovanie_slov1

2. Na páse s nástrojmi Rozloženie strany kliknite na Rozdeľovanie slov a v ponuke vyberte Automaticky.

3. Všetky slová, ktoré sa po rozdelení zmestia do predchádzajúceho riadku budú automaticky rozdelené.

rozdelovanie_slov2

4. Keď vyberiete Manuálne, tak sa zobrazí okno s návrhom na rozdelenie, ktoré môžete tlačidlom Áno prijať, alebo myšou označíte iné rozdelenie a to potvrdíte. Môžete ho aj zamietnuť tlačidlom Nie.

5. Posledným príkazom v ponuke príkazov na rozdeľovanie slov Možnosti rozdeľovania slov môžete spraviť aj základné nastavenie.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli