Rozdeľovanie slov má svoj význam aj pri úprave a formátovaní dokumentu vo Worde. Často sa stane, že potrebujete mať odseky zarovnané podľa okrajov – vľavo aj vpravo pod sebou. Toto zarovnanie ale môže spôsobiť, že medzery medzi slovami budú neúmerne široké kvôli dlhším slovám, ktoré sa na konci riadku už nezmestia. Aby ste takúto zbytočne širokú medzeru zmenšili tak máte tri možnosti. Buď v problematickej vete vytvoríte Enterom nový odsek, ktorý to napraví. Nie vždy je to ale vhodné riešenie. Podobne nemusí byť vhodné riešenie dopísanie textu do odseku, aby sa celý poposúval. Tretia a pomerne jednoduchá možnosť je rozdeľovanie slov, ktoré popíšem v nasledujúcom článku a v krátkom videu ho aj predvediem.

Rozdeľovanie slov – automaticky alebo manuálne

Rozdeľovanie slov vo Worde môžete spraviť automaticky alebo manuálne. Automatické je rýchle a jednoduché. Manuálne môžete spraviť už počas písania dokumentu vložením voliteľného rozdeľovacieho znaku alebo môžete využiť nástroj na manuálne rozdeľovanie. Ten v dialógovom okne zobrazuje slová s návrhom na rozdelenie a buď ho akceptujete alebo zmeníte. Takto prechádzate celým dokumentom až kým bude všetko potrebné rozdelené. Manuálny spôsob Vám navrhuje, ktoré slová sa majú rozdeliť podobne ako to robí automatický spôsob. Vy si len vyberáte rozdeľovanie slov navrhnutých aplikáciou. Aby ste si to mohli vyskúšať, tak si otvorte dokument s niekoľkými odsekmi.

1. V dokumente kde chcete rozdeľovať najprv nastavte na odseky zarovnanie podľa okrajov, aby ste videli čo to spraví s medzerami medzi slovami.

rozdelovanie_slov1

2. Na páse s nástrojmi Rozloženie strany kliknite na Rozdeľovanie slov a v ponuke vyberte Automaticky.

3. Všetky slová, ktoré sa po rozdelení zmestia do predchádzajúceho riadku budú automaticky rozdelené.

rozdelovanie_slov2

4. Keď vyberiete Manuálne, tak sa zobrazí okno s návrhom na rozdelenie, ktoré môžete tlačidlom Áno prijať, alebo myšou označíte iné rozdelenie a to potvrdíte. Môžete ho aj zamietnuť tlačidlom Nie.

5. Posledným príkazom v ponuke príkazov na rozdeľovanie slov Možnosti rozdeľovania slov môžete spraviť aj základné nastavenie.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou