Vďaka projektu InovEduc vznikne na Slovensku nový systém vzdelávania. Na jeho tvorbe spolupracovali viaceré medzinárodné inštitúcie, zo Slovenska najmä Paneurópska vysoká škola a jej Fakulta informatiky. Cieľom projektu je priniesť pohľad na prírodné a kultúrne pamiatky Slovenska a Ukrajiny v novom rozmere – vo virtuálnej a rozšírenej realite. Celkovo bude vo VR dostupných 14 3D modelov pamiatok zo Slovenska a 10 z pohraničia nášho východného suseda.

Vo virtuálnej realite si budú môcť žiaci pozerať rôzne pamiatky a významné prírodné úkazy – kostoly, hrady, kaštiele, či rôzne miesta v prírode. Stredoškoláci ich budú môcť využiť pri štúdiu histórie, geografie, informatiky, náuky o spoločnosti, či pri regionálnej výchove. Na snímanie bola využitá rôzna fototechnika, ale aj drony. Na snímanie 360° fotografie interiéru bola použitá kamera Samsung Gear 360. Výsledky projektu bude možné prehliadať cez Samsung Gear VR, Oculus Rift, ale aj HTC Vive.

Pre jednotlivé spôsoby zobrazenia objektov vyvíjame softvér pre ich zobrazenie vo virtuálnej a rozšírenej realite. Kultúrne artefakty budú sprístupnené aj na mobilných zariadeniach a webových stránkach. Priamo na mieste sme nasnímali 160 GB dát pre 14 slovenských objektov. Následne sme spustili prípravu 3D modelov objektov a začali realizovať testovacie aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu. – povedal RNDr. Ján Lacko, PhD., odborný riešiteľ projektu z PEVŠ.

Na celom projekte spolupracovalo aj 20 slovenských a ukrajinských učiteľov, ktorý usmerňovali edukatívny charakter celého projektu. Projekt vyvíjajú nepriamo aj študenti z PEVŠ, na základe ktorých bude upravené UI a UX celého rozhrania projektu InovEduc. Testovať ho hudú v Laboratóriu testovania použiteľnosti FI PEVŠ. Pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ je aktívna účasť v projekte dobrá príležitosť ako získať praktické skúsenosti. Tie im pomôžu úspešne sa uplatniť.

lucia-al-zafari

 

Podľa Lucie Al Zafari, HR manažér, exe, a.s. je IT odborníkov na trhu práce stále nedostatok. Náš vzdelávací systém podľa nej za posledné roky nestihol a stále nestíha na tento fakt dostatočne reagovať. Podľa jej skúseností:

„dopyt po týchto špecializáciách neustále narastá, a aj napriek osvete a istote kariérneho potenciálu, kvalitných IT profesionálov je stále málo.  Zatiaľ čo na voľnú administratívnu pozíciu sa nám prihlásia desiatky relevantných kandidátov, IT odborníkov na trhu musíme proaktívne vyhľadávať a oslovovať (najčastejšie cez sociálne siete či referencie.) A čo je zaujímavé, týka sa to nielen seniorov, ale aj juniorských pozícií vhodných aj pre absolventov.“

 

“Naši študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Aj touto formou reagujeme na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobujeme tomu aj naše učebné plány. Tie sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami na získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností,” vysvetlil dekan Fakulty informatiky doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Finálne výsledky a výstupy projektu InovEduc budú v apríli 2017 dostupné aj širokej verejnosti. V apríli by mal svoju finálnu fázu ukončiť aj samotný medzinárodný projekt. InovEduc bol spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška projektového grantu bola 579 486 EUR.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme