Pridanie zdroja do projektu MS Project je jednou z dôležitých činností hneď po pridaní projektových úloh. Zdroje potrebujete ak chcete vidieť aj náklady na realizáciu projektu, náklady ktoré ste už vyčerpali a koľko to ešte bude stáť. V prehľadných zostavách si môžete prezrieť aj ďalšie informácie, napr. preťaženie zdrojov ak im naplánujete viac práce ako môžu v skutočnosti spraviť. Samotné pridanie zdroja do zoznamu, ktoré popíšem v tomto krátkom tipe ale nestačí. Aby ste v zostavách niečo videli, tak je potrebné zdroje priradiť k úlohám a samozrejme sledovať plnenie úloh. Najprv ale potrebujete zdroje pridať do zoznamu.

Pridanie zdroja do projektu – pracovný zdroj

Pridanie zdroja do projektu robíte v zozname, ktorý sa zobrazuje ako hárok zdrojov. Zdroje sú rozdelené na prácu, materiál a náklady. V nasledujúcom postupepopíšem pridanie pracovného zdroja do projektu. Postup je takmer identický aj pre zvyšné dva. Rozdiel je len v ich spracovaní v projekte a v zostavách.

1. Spustite MS Project 2013 a otvorte projekt do ktorého chcete pridať pracovné zdroje.

2. Na páse s nástrojmi Úloha kliknite na prvé tlačidlo Ganttov graf (ak ho máte zobrazený, ak nie, môže tam byť iný názov zobrazenia) a v zobrazenej ponuke kliknite na Hárok zdrojov.

Pridanie_zdroja_do_projektu1

3. Zobrazí sa tabuľka zdrojov ak už nejaké máte alebo len prázdna tabuľka. Postupne pridajte informácie do jednotlivých stĺpcov – Názov zdroja, Typ (práca), iniciály, skupinu, maximálny počet jednotiek, štandardnú sadzbu, sadzbu práce nadčas, hromadenie nákladov a kalendár. V tabuľke sa pohybujete rovnako ako v Exceli. Dvojklikom na zdroj môžete zobraziť okno s informáciami.

Pridanie_zdroja_do_projektu2

Poznámka: počet jednotiek sa zadáva v percentách, kde 100% je jeden pracovník, 200% sú dvaja, 300% sú traja atď.

Rovnakým postupom pridajte aj ďalšie zdroje. Názvy môžu byť univerzálne napr. robotník, programátor alebo aj konkrétne mená a priezviská. Napr. pri projektoch v stavebníctve nemá význam písať konkrétnych 100 robotníkov, ale len uviesť univerzálny názov a zadať počet jednotiek. Ak majú robotníci rozdielne sadzby, tak pre každú sadzbu vytvoríte jeden zdroj a pridáte počet jednotiek. Ak sú vytvorené zdroje v zozname, tak je potom možné priradiť ich k úlohám.

 

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,