Automatický filter v Exceli je veľmi dobrá pomôcka, ktorá zjednodušuje prácu s rozsiahlymi tabuľkami. Žiaľ, niekedy sa môže stať, že nefunguje tak ako očakávate. To sa môže prejavovať tak, že v ponuke filtra nevidíte všetky položky na filtrovanie a nedokážete preto filter normálne používať. A teraz nemyslím staré známe obmedzenie rozbaľovacieho zoznamu filtra na 10 000 unikátnych položiek. V nasledujúcom krátkom tipe, ktorý vznikol na základe otázky čitateľa popíšem, prečo automatický filter v Exceli nefunguje a nezobrazuje všetky položky na filtrovanie ak ich je menej ako 10 000. Napraviť sa to dá viacerými spôsobmi. Základ ukážem aj v krátkom videu.

Automatický filter v Exceli nefunguje kvôli …

Automatický filter v Exceli nefunguje zvyčajne v údajoch importovaných z iných zdrojov (svoje údaje máte pod lepšou kontrolu . Najčastejšie je to kvôli prázdnym riadkom, ktoré sú navyše aj skryté a nie vždy si to používatelia všimnú. Hlavne ak má tabuľka stovky riadkov. Automatický filter korektne pracuje v súvislej tabuľke ohraničenej prázdnym riadkom a stĺpcom.

filter_v_Exceli_nefunguje1

Tento jednoduchý problém môžete vyriešiť napr. tak, že celú tabuľku aj so skrytými riadkami označíte a až potom zapnete automatický filter. Takto by to malo fungovať normálne. Zvyčajne používatelia tabuľku vopred neoznačujú, len priamo kliknú na tlačidlo Filter.

filter_v_Exceli_nefunguje2

Ďalší spôsob je zobrazenie skrytých riadkov a následne ich odstránenie. Toto je lepšie ak údaje chcete ďalej použiť na import do iného systému. Stačí celú tabuľku označiť a na páse s nástrojmi Domov >> Formát >> Skryť a odkryť >> Odkryť riadky. Potom tieto odkryté prázdne riadky odstránite a získate súvislú tabuľku, kde zapnete automatický filter.

filter_v_Exceli_nefunguje3

Ak máte viac ako 10 000 jedinečných položiek na filtrovanie, tak tie zvyšné sa nebudú v ponuke zobrazovať. Dajú sa však vyhľadať v poli Prehľadávať v rozbaľovacom zozname filtra.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli