Automatický filter v Exceli je veľmi dobrá pomôcka, ktorá zjednodušuje prácu s rozsiahlymi tabuľkami. Žiaľ, niekedy sa môže stať, že nefunguje tak ako očakávate. To sa môže prejavovať tak, že v ponuke filtra nevidíte všetky položky na filtrovanie a nedokážete preto filter normálne používať. A teraz nemyslím staré známe obmedzenie rozbaľovacieho zoznamu filtra na 10 000 unikátnych položiek. V nasledujúcom krátkom tipe, ktorý vznikol na základe otázky čitateľa popíšem, prečo automatický filter v Exceli nefunguje a nezobrazuje všetky položky na filtrovanie ak ich je menej ako 10 000. Napraviť sa to dá viacerými spôsobmi. Základ ukážem aj v krátkom videu.

Automatický filter v Exceli nefunguje kvôli …

Automatický filter v Exceli nefunguje zvyčajne v údajoch importovaných z iných zdrojov (svoje údaje máte pod lepšou kontrolu . Najčastejšie je to kvôli prázdnym riadkom, ktoré sú navyše aj skryté a nie vždy si to používatelia všimnú. Hlavne ak má tabuľka stovky riadkov. Automatický filter korektne pracuje v súvislej tabuľke ohraničenej prázdnym riadkom a stĺpcom.

filter_v_Exceli_nefunguje1

Tento jednoduchý problém môžete vyriešiť napr. tak, že celú tabuľku aj so skrytými riadkami označíte a až potom zapnete automatický filter. Takto by to malo fungovať normálne. Zvyčajne používatelia tabuľku vopred neoznačujú, len priamo kliknú na tlačidlo Filter.

filter_v_Exceli_nefunguje2

Ďalší spôsob je zobrazenie skrytých riadkov a následne ich odstránenie. Toto je lepšie ak údaje chcete ďalej použiť na import do iného systému. Stačí celú tabuľku označiť a na páse s nástrojmi Domov >> Formát >> Skryť a odkryť >> Odkryť riadky. Potom tieto odkryté prázdne riadky odstránite a získate súvislú tabuľku, kde zapnete automatický filter.

filter_v_Exceli_nefunguje3

Ak máte viac ako 10 000 jedinečných položiek na filtrovanie, tak tie zvyšné sa nebudú v ponuke zobrazovať. Dajú sa však vyhľadať v poli Prehľadávať v rozbaľovacom zozname filtra.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou