Orámovanie odrážkového zoznamu vo Worde spolu s iným odsekom spôsobí, že rámiky sú dva a každý má inú šírku. Výsledok preto v dokumente nevyzerá dobre. Ako odsek aj zoznam orámovať jedným rámikom bola otázka čitateľa, na ktorú prinášam odpoveď v nasledujúcom článku a krátkom videu. Postup sa dá uplatniť len v prípade, že nepoužívate viacúrovňové odrážky alebo číslovanie. Pri jednoduchom číslovanom zozname by orámovanie malo byť v poriadku. Ak by z nejakého dôvodu vytvorilo dva rôzne rámiky, tak môžete použiť rovnaký postup.

Orámovanie odrážkového zoznamu s odsekom

Orámovanie odrážkového zoznamu spolu s odsekom vyzerá vo Worde ako na nasledujúcom obrázku.

oramovanie_odrazkoveho_zoznamu1

Jednoduchý číslovaný zoznam (z galérie viacúrovňového číslovania) je v poriadku a orámovanie je len jedno.

oramovanie_odrazkoveho_zoznamu2

Aby ste dosiahli orámovanie odrážkového zoznamu ako pri číslovanom zozname tak postupujte takto.

1. Označte požadovaný odsek aj odrážkový zoznam.

2. Pridajte orámovanie, ktoré sa vytvorí z dvoch (alebo viacerých) rámikov.

3. Označte len odrážkový zoznam.

4. Na pravítku nastavte ľavú zarážku prvého riadku až na okraj. Posúvajte ale celú ľavú zarážku ak chcete zachovať medzeru medzi textom a odrážkou.

oramovanie_odrazkoveho_zoznamu3

Využiť môžete aj dialógové okno odsek, kde môžete priamo zadať nulovú hodnotu v položke Zarážky vľavo. Rovnaké nastavenie nájdete aj na páse s nástrojmiRozloženie strany >> Zarážka >> Vľavo.

oramovanie_odrazkoveho_zoznamu4

5. Týmto vytvoríte okolo odseku aj jednoduchého odrážkového zoznamu jeden rámik. Štandardnými nastaveniami môžete upraviť jeho hrúbku, typ a farbu čiary.

V tomto postupe je veľmi dôležité, aby ľavý okraj odseku aj odrážkového zoznamu bol nastavený na rovnakú hodnotu. Pri praktickom skúšaní som myšou nastavil okraj na 1,62 cm a vytvorili sa dva rámiky. Po zmene hodnoty na 1,6 cm v dialógovom okne sa rámik upravil len na jeden. Získal som tak posunutie rámiku aj odseku ďalej od ľavého okraja.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme