Prvý novembrový štvrtok (3.11.) bude po prvý raz aj na Slovensku Dňom (spolu)práce odkiaľkoľvek. Spoločnosť Microsoft chce dedikovaním samostatného dňa flexibilite a mobilite inšpirovať ľudí a organizácie k hľadaniu vlastnej cesty, ako zladiť prácu a súkromie. Už dnes je totiž preukázané, že firmy a zamestnanci s benefitom práce z domu či iného ľubovoľného miesta rastú rýchlejšie a dosahujú lepšie výsledky.

Viac ako polovica Slovákov sa pri hľadaní nového zamestnania rozhoduje aj podľa toho, či budú mať benefit práce z domu. Online prieskum* spoločnosti Microsoft navyše ukázal, že už dnes využíva tento benefit 49 % ľudí s kancelárskym povolaním niekoľkokrát do mesiaca. Vzniká tu tak nová firemná kultúra – nový svet práce – založená na dôvere a zodpovednosti za odvedenú prácu. Jej základným predpokladom je, že ak majú zamestnanci možnosť sami si zorganizovať pracovný čas, sú spokojnejší a výkonnejší. Vedia lepšie zladiť svoj pracovný a osobný život a cítia sa motivovanejší a pripravení podať čo najlepší pracovný výkon.

„Flexibilita v práci samozrejme závisí od danej profesie. Náš životný štýl sa však mení a musíme prijať skutočnosť, že pre stále viac ľudí a zamestnávateľov je čoraz dôležitejšie, aby bolo niečo urobené ako to, kde sa to bude robiť. Ľudia chcú byť hodnotení na základe ich výsledkov a nie času, ktorý strávia na určitom mieste,“ hovorí Biljana Weber, generálna riaditeľka Microsoft Slovensko a Česká republika.

Obava zo zmeny zavedených postupov patrí medzi najväčšie prekážky zavedenia flexibility a mobility v práci. Až 70 % Slovákov uvádza, že ich zamestnávateľ im neumožňuje pracovať mimo kancelárií, pričom iba štvrtina opýtaných uvádza ako dôvod to, že im chýbajú nástroje – potrebné technické vybavenie.  Možnosť práce odkiaľkoľvek neznamená koniec kancelárií, ale ich renesanciu, ale so zmeneným účelom využitia skôr ako priestor pre tímovú kreativitu a individuálnu prácu a sústredenie.

 „V diskusii s našimi partnermi často vyvstane otázka: Ale ako potom zistím, či ľudia, ktorí nie sú v kancelárii, pracujú?,“hovorí šéf divízie Office Tibor Kolejak. „Existuje však mnoho spôsobov, ako to „vedieť“, len v Office 365 máme hneď viacero nástrojov, ktoré pomáhajú komunikovať, zdieľať a spolupracovať odkiaľkoľvek – napríklad Skype pre firmy, OneDrive, internú sociálnu sieť Yammer či obľúbený OneNote. Navyše, manažér, ktorý dobre definuje ciele a je v pravidelnom kontakte so svojim tímom, to spozná podľa postupov a výsledkov projektov.“

Spoločnosť Microsoft chce organizáciám na vlastnom príklade ukázať, ako tento trend zvládnuť, vyťažiť z inovácií maximum a byť atraktívnym zamestnávateľom pre budúce generácie. To je aj cieľom Dňa (spolu)práce odkiaľkoľvek 3. novembra. Microsoft vyzýva spoločnosti a jednotlivcov, aby si v tento deň vyskúšali pracovať mimo kancelárie – na akomkoľvek svojom obľúbenom mieste – a inšpirovali tak svojich kolegov, obchodných partnerov či iné firmy, aby sa zamysleli nad výhodami flexibility práce. Zapojiť sa môžu jednoduchým zdieľaním fotografií na sociálnych sieťach označených #takpracujemja.

Viac informácií o Dni (spolu)práce odkiaľkoľvek a o novom svete práce nájdete tu.

V rámci Dňa (spolu)práce odkiaľkoľvek spoločnosť Microsoft uskutočnila online prieskum, z ktorého vyplynuli tieto skutočnosti:

  • Dve tretiny Slovákov sa pri hľadaní nového zamestnania rozhoduje aj podľa toho, či budú mať benefit práce z domu.
  • Túto možnosť už dnes niekoľkokrát do mesiaca využíva 49 % ľudí s kancelárskym povolaním.
  • Až 77 % ľudí deklaruje vyššiu efektivitu, ak pracujú na obľúbenom mieste, ktoré ich inšpiruje a motivuje.
  • Takmer dve tretiny tých, ktorí nepracujú mimo kancelárie, uvádza, že im to neumožňuje zamestnávateľ.

* Prieskum sa uskutočnil v októbri 2016 na vzorke 217 respondentov vo veku 18 – 50 rokov, pracujúcich na trvalý pracovný pomer v kancelárii.

 

Zdroj: pcrevue.sk


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme