Bratislava – pondelok 19. septembra 2016. Tradícia udeľovania prestížnych cien IT osobnosť, IT firma, IT produkt a IT projekt roka pokračuje už šestnásty rok. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 200 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie troch osobností, troch firiem, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2016. Výsledky budú vyhlásené 12. októbra 2016 na slávnostnom podujatí IT GALA.

 

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Mária Bieliková (profesorka, dekanka FIIT STU v Bratislave)

Šimon Sicko (CEO Pixel Federation)

Stanislav Verešvársky (výkonný riaditeľ CNC, a. s.)

 

V kategórii IT FIRMA roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

  • Escape Motions, s. r. o.
  • PIXEL FEDERATION, s. r. o.
  • Sygic, a. s.

 

V kategórii IT PRODUKT roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci výrobcovia a ich produkty:

MyPicture

MyPicture predstavuje cloudové riešenie, ktoré umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu/kategorizáciu všetkých účastníkov podujatia prostredníctvom technológie rozpoznávania tváre. Produkt prihlásila spoločnosť Innovatrics, s. r. o.

 

Riadiaci a monitorovací systém na riadenie autonómnych logistických ťahačov   

Flexibilné riešenie logistického procesu, ktoré je schopné rozhodovať a riadiť transport na základe stavov periférií a požiadaviek od externých zariadení a systémov. Produkt prihlásila spoločnosť CEIT Technical Innovation, s. r. o.

Slido

Slido mení jednosmernú komunikáciu na obojsmernú. Vďaka otázkam z publika sa tak každý môže stať aktívnym účastníkom diania a vďaka LiveSlides majú účastníci prezentácie ihneď v mobile a môže sa k ich obľúbenému obsahu kedykoľvek vrátiť. Produkt prihlásila spoločnosť Slido.

 

V kategórii IT PROJEKT roka 2016 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:

 

Portál e-VÚC

Cieľom projektu je publikovať pre občanov informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré vznikajú na samosprávnych krajoch v rámci ich agendy. Na rozdiel od štátnych portálov (Národný portál zdravia, ÚPVS) a rôznych firemných riešení (ZZZ.sk) obsahuje reálne, denne aktualizované údaje – je to jediný takýto zdroj v SR. Zverejňujú sa aj informácie o pracoviskách v nemocniciach. Projekt prihlásila spoločnosť Crystal Consulting, s. r. o.

 

Slovenská akademická dátová sieť SANET

Pripojenie univerzít, pracovísk SAV, výskumných ústavov, knižníc, univerzitných nemocníc, niektorých štátnych inštitúcií, miest a aj stredných a základných škôl na optickú infraštruktúru s prenosovou rýchlosťou minimálne 1/10 Gbit/s, pripojenie do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT rýchlosťou 20 Gbit/s a do siete internet rýchlosťou 60 Gbit/s. Projekt prihlásilo Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

 

Waste:IT / SENSONEO

Cieľom projektu je monitorovanie odpadu, aktuálne informácie a aj dlhodobé záznamy o kvalite triedenia odpadu pre obyvateľov a zákazníkov, zlepšenie dopravnej situácie a zníženie hlučnosti v mestách, ktorú spôsobujú zberové vozidlá, a prispievanie k zlepšeniu stavu životného prostredia v bezprostrednom okolí občanov. Projekt prihlásila spoločnosť BRAIN:IT, s. r. o.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (ITnews.sk), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk) a Martin Drobný (PC REVUE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi. Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2015, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, ako aj prínosu pre cieľovú skupinu.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2016 budú udelené 12. októbra 2016 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu pcrevue.sk.


 

Ďalšie informácie: Martin Drobný, mdrobny@dvnet.sk

PC REVUE a portál pcrevue.sk sú vedúce médiá mapujúce oblasť informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Vychádzajú vo vydavateľstve Digital Visions, ktoré sa zaoberá aj prieskumami trhu, organizáciou odborných konferencií a ďalšími projektmi na podporu informatizácie.

Podujatie podporili spoločnosti:

Across Finance, a.s., Aliter Technologies, a.s., ANEXT, a.s., ASBIS SK spol. s r.o., Asseco Central Europe, a.s. Atos IT Solutions and Services s.r.o., AutoCont SK, Avnet Technology Solutions s.r.o. , AXASOFT, a.s., BiZZdesign Slovakia s.r.o., CGI Slovakia s.r.o., CÍGLER SOFTWARE, a.s., Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o., CoolPeople s.r.o.,  CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., Disig, a.s., eBIZ a.s., eD’ system Slovakia s.r.o., eGroup Solutions, a.s., elfa, s.r.o., ensentia s.r.o., Eset, spol. s r. o., exe, a.s., FLOWMON Networks, a.s., For Best Clients, s.r.o., FORTINET, Fujitsu Technology Solutions s.r.o., GLOBESY, s.r.o., GRENKELEASING s.r.o., Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., IBM Slovensko, s.r.o., ICZ Slovakia a.s., InterWay, s.r.o., IPESOFT, s.r.o., Kinstellar, s.r.o., KODYS SLOVENSKO®, s. r. o., mBank, MICROCOMP – Computersystém s.r.o., MIM, s.r.o., NESS Slovensko, a.s., Oki Systems, s.r.o., ORACLE Slovensko, Orange Slovensko, a.s., QBSW, a.s., S&T Slovakia s.r.o., SAP Slovensko s.r.o., SCR technologies s.r.o., SEAL IT Services, s.r.o., SEVITECH a.s., Slovak Telekom, a.s., Softec, s.r.o., SOFTIP, a.s., SOITRON, a.s. , SPINET a.s., SWAN, TECH-ARROW, a.s., TEMPEST, a.s., VSL Software, a.s., Xerox Limited, o.z., X-NET spol. s r.o., YMS, a.s.

Mediálni partneri:

PC REVUE, Zoznam, s.r.o., TA3, FUN RADIO, Hospodárske noviny, NUBIUM, QUARK, SITA

Produkční partneri:

Artactive, BITTNER, BMW Auto Palace Bratislava, Coca-Cola, Ema Klein, HERIETT models, HOPIN, Mary Kay, Olympic Casino, Pánska móda, RELAXX, DNJ Beauty and Style, RELAXX, Oxy Slovakia, Yamamay


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme