Násobenie v Exceli sa dá spraviť aj bez štandardného vzorca v bunke. Rovnako to platí aj pre sčítanie, odčítanie a delenie. Využijete to v prípadoch kedy potrebujete navýšiť existujúce hodnoty. Napr. začiatkom roka potrebujete v cenníku zvýšiť ceny o určité percento. Alebo ceny bez dph potrebujete zmeniť na ceny s dph. Ak postupujete štandardne zaužívaným spôsobom tak potrebujte pomocnú tabuľku, v ktorej vytvoríte základný vzorec v tvare: pôvodná cena krát konštanta, ktorou navyšujete hodnotu. Potom pomocnú tabuľku skopírujete ako hodnoty a postup je dokončený. Násobenie v Exceli môžete spraviť aj bez pomocnej tabuľky a vzorcov jednoduchým postupom, ktorého kroky a krátku video ukážku si pozriete v nasledujúcom texte. Násobenie v Exceli týmto spôsobom zaujímalo aj niekoľkých čitateľov a na základe ich otázky vznikol tento článok.

Násobenie v Exceli bez vzorca len kopírovaním

Násobenie v Exceli bez vytvorenia vzorca využíva funkciu Prilepiť špeciálne. Postup navýšenia ceny bez DPH na cenu s DPH je jednoduchý. Rovnako to platí aj pri zvýšení ceny a pod.

1. Otvorte tabuľku, ktorej hodnoty chcete navýšiť napr. o 20%

2. Do dočasnej voľnej bunky dopíšte hodnotu 1,2 a túto skopírujte.

3. Označte hodnoty v tabuľke, ktoré sa majú navyšovať.

4. Na páse s nástrojmi Domov kliknite na ponuku Prilepiť a tam vyberte príkazPrilepiť špeciálne. Pozor, nekliknite priamo na tlačidlo Prilepiť, lebo by ste si nahradili hodnoty dočasnou hodnotou. Treba kliknúť na malú šípku na spodnom okraji tlačidla.

5. V zobrazenom okne Prilepiť špeciálne v skupine Operácia označte Násobenie a kliknite na OK.

nasobenie_excel

Týmto ste všetky označené existujúce hodnoty navýšili o hodnotu 1,2 (20%) bez toho, aby ste museli vytvoriť vzorce v samostatnej tabuľke. Pomocnú hodnotu 1,2 môžete vymazať. Rovnakým spôsobom spravíte aj sčítanie, odčítanie a delenie. Používa sa to hlavne pri jednorazových operáciách. Ak sa hodnoty menia často, tak potrebujete už spomínanú pomocnú tabuľku so vzorcami, ktorá je pri častých zmenách efektívnejšia.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme