Päť spôsobov, ako pri migrácii do cloudu zmodernizovať aplikácie

Migrácia do cloudu je pre organizácie jedinečnou príležitosťou transformovať svoje IT služby. Servery sa do cloudu dajú poľahky preniesť aj bez zmien a ihneď to prinesie mnohé výhody – flexibilitu nákladov, škálovanie zdrojov či lepšiu bezpečnosť. Je to však podobné, ako keď pri sťahovaní do nového bytu do izieb nanosíte starý nábytok bez akejkoľvek zmeny usporiadania – môžete tak prepásť vhodnú chvíľu výrazne si zlepšiť bývanie.

Oplatí sa sťahovať do nového bytu aj zastarané zariadenie či málo používané veci? Potrebuje trojčlenná domácnosť na novom mieste všetkých osem jedálenských stoličiek? Cloud pritom nie je len iný, druhý byt. Predstavuje úplne novú formu „bývania“ v podobe pravdepodobne najrevolučnejšej zmeny v informatike od príchodu internetu.

5 x P

Komplexný presun do cloudu by mal zahŕňať náhľad do každej existujúcej aplikácie a posúdenie toho, ako môže využiť nové prostredie a byť vďaka nemu užitočnejšou, efektívnejšou, dostupnejšou, bezpečnejšou či škálovateľnejšou. Možnosti následnej modernizácie aplikácií spojenej s migráciou do cloudu sa dajú kategorizovať do týchto piatich bodov:

1.   Prepísanie

Ak vám aplikácia vyhovuje, ale chcete sa odbremeniť od správy zložitej hardvérovej či softvérovej infraštruktúry, zvážte využitie platformových služieb cloudu. Podobne ako IaaS, PaaS obsahuje infraštruktúru – servery, disky a siete – ale zahŕňa aj middleware.

Napríklad Azure má v sebe vývojové nástroje, rôzne analytické nástroje BI či databázy. Úplnou novinkou Microsoftu je platforma zvaná Cosmos – databáza, ktorá v sebe spája prvky relačnej databázy so škálovateľnosťou a dostupnosťou databázy No-SQL.

Na využitie týchto platformových služieb sú síce potrebné úpravy kódu, ale tomu čaru, keď sa môžete sústrediť na naozaj podstatné veci a zabudnúť na infraštruktúru až kdesi po úroveň databázy, sa ozaj nedá odolať.

2.   Preškálovanie

Ak aplikácii potrebujete pridať schopnosť škálovať a byť vysokodostupnou, zvážte jej architektonickú úpravu na farmu serverov, medzi ktoré sa záťaž efektívne rozloží.

Počuli ste už o anglickej metafore „pets vs. cattle“? Týka sa prechodu zo serverov, ktoré sú jedinečné, nenahraditeľné a vyžadujú si individuálnu starostlivosť (ako domáce zvieratá), na skupiny bezmenných strojov, ktoré plnia ten istý účel, ale efektívnejšie a spoľahlivejšie (ako dobytok). Cloud má schopnosť automaticky pridať do takýchto „dobytčích“ fariem v prípade potreby nové servery alebo ich zrušiť.

Túto schopnosť potrebujú všetky aplikácie, ktoré si vyžadujú dynamické zmeny záťaže, napríklad dôležité online portály či e-shopy, ktoré môže prekvapiť nárast návštevnosti alebo zaskočiť internetový útok.

3.   Premena

Existuje veľa podnikových aplikácií, ktoré neprestali mať hodnotu, no k dispozícii sú dnes už aj štandardizované softvérové produkty ponúkané ako služba, ktoré ich za zlomok nákladov plne nahradia.

Dôvod je pragmatický – veľa pôvodných aplikácií sa postavilo, ako sa postavilo, lebo v danom čase nebolo iných alternatív. Vznikli tak rozsiahle na mieru vytvorené aplikácie na platformách ako Lotus Notes či PHP. Dnes však pravdepodobne na mnohé tieto funkcionality existuje úplne hotové riešenie SaaS.

Týka sa to rôznych špecifických oblastí, ale aj širších či až infraštruktúrnych služieb, ako sú CRM, či e-mailová infraštruktúra – je čoraz populárnejšie ich úplne opustiť a používateľov presunúť do služby SaaS, akou je napríklad ďalšia novinka platformy Azure – Dynamics 365.

4.   Prepustenie

Ak aplikácia neprináša takú hodnotu, ktorá by ospravedlnila jej vysoké náklady, spoločnosť by mala zvážiť jej zrušenie. Ak ju používa len hŕstka ľudí a napriek tomu si vyžaduje nákladnú starostlivosť, je potrebné zvážiť všetky pre a proti.

V mnohých prípadoch sa dá v cloude nájsť hotová aplikácia, ktorá lacno pokryje aspoň časť požadovanej funkcionality. Dnes už predsa máme appky na všetko!

Napríklad na lokalite Marketplace Microsoft Azure nájdete množstvo aplikácií vyvinutých priamo Microsoftom alebo jeho technologickými partnermi.

5.   Presunutie

Ak ste s aplikáciou spokojní a len potrebujete zefektívniť jej prevádzku, vtedy je na mieste jednoduchá migrácia na virtuálny server do cloudu. V tomto prípade sa nič nemení, aplikácia ostáva taká, aká je, akurát vám odpadnú starosti s kúpou, udržiavaním a prevádzkou hardvérovej infraštruktúry.

Aplikácia, ktorá sa presúva, môže byť vo virtualizovanom prostredí alebo vo fyzickom hardvéri. Niektoré virtuálne servery presuniete pár kliknutiami. Niekedy je potrebný migračný nástroj, ale platforma Azure ich ponúka hneď niekoľko. Fyzické servery sa väčšinou najprv prekonvertujú na virtuálne stroje a až potom presunú do cloudu. Obzvlášť pri starých serveroch si to môže vyžadovať veľkú prácnosť, ale vtedy je namieste otázka: nie je jednoduchšie zvážiť niektorý iný z uvedených scenárov a aplikáciu zmodernizovať?

Modernizácia aplikácií sa hodí vždy, ale práve počas migrácie do cloudu je na to najvhodnejší čas. Dokonca platí, že výsledný efekt je výraznejší ako sumár uskutočnených zmien. Po prechode do cloudu sa aplikáciám otvárajú nové možnosti: nová funkcionalita prináša nové príležitosti a dáta poprepájané z rôznych kútov organizácie na novom spoločnom mieste môžu priniesť nové súvislosti, poznatky či nápady.

Ako vytvoriť správnu cloudovú stratégiu, čím začať a ako sa nepopáliť? Ako si vybrať z týchto možností a zvoliť efektívny migračný plán? O tom bude reč v inom blogu a dovtedy vám v exe, a. s. radi pomôžeme osobne.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme