Technický konzultant pre oblasť sieťových riešení a bezpečnosti Sr.

ÚČEL PRÁCE: Primárna technologická a znalostná autorita pre danú oblasť a jej rozvoj, evanjelizácia klientov v problematike danej oblasti. Technická a...

Viac informácií

Technický konzultant pre oblasť datacentrových riešení a virtualizácie Sr.

ÚČEL PRÁCE: Primárna technologická a znalostná autorita pre danú oblasť a jej rozvoj, evanjelizácia klientov v problematike danej oblasti. Technická...

Viac informácií

Senior Sharepoint Developer

ÚČEL PRÁCE: Do vývojového tímu exe hľadáme nového kolegu, Senior Sharepoint Developer-a, ktorého úlohou bude samostatné navrhovanie, vývoj, testovanie a...

Viac informácií

Prekladateľ

NÁPLŇ PRÁCE: Preklady odborných textov z anglického do slovenského jazyka, práca na rozsiahlych prekladateľských projektoch z oblasti informatiky, prírodných vied, medicíny a...

Viac informácií

Desktop Expert

ÚČEL PRÁCE: Zabezpečenie technickej realizácie servisných a projektových zákaziek v oblasti správy pracovných staníc pre potreby zákazníkov spoločnosti. Vykonávanie servisné zásahy...

Viac informácií

Key Account Manager

ÚČEL PRÁCE: Vyhľadávanie obchodných príležitosti, analýza potenciálnych trhových možností. Zabezpečenie, plánovanie, organizovanie a vedie obchodného rokovania za účelom získania a...

Viac informácií

Manažér lokalizačných projektov

Čo má na starosti manažér lokalizačných projektov? Samostatne riadi tok prekladateľských a lokalizačných prác od klienta smerom k dodávateľom, (interným a externým prekladateľom,...

Viac informácií