Importovanie textu z Wordu do PowerPointu využijete len za určitých podmienok formátovania dokumentu. Ak je splnené, tak importovanie textu dokáže rozmiestniť text dokumentu na snímky v prezentácii správne do nadpisu, textu odrážok a ich nižších úrovní. Dôležité je však to, aby ste sa nesnažili do prezentácie vkladať nadmerné množstvo textu. To by spôsobilo, že prezentácia nebude pre poslucháčov zaujímavá. V dnešnom krátkom tipe popíšem a vo videu aj predvediem ako má byť dokument vo Worde formátovaný a následne ako spraviť importovanie textu na snímky v PowerPointe.

Importovanie textu zo správne formátovaného dokumentu

Importovanie textu spravíte až potom, keď budete mať vo Worde správne formátovaný text. Podmienkou je použitie štýlov Nadpis 1 až 9. Prvá úroveňNadpis 1 zabezpečí zobrazenie textu v nadpise snímky. Druhá úroveň Nadpis 2zobrazí text ako hlavnú odrážku, úroveň Nadpis 3 posunutú úroveň odrážkyatď. Z tohto vyplýva, že bežný text z dokumentu sa nedostane na správne miesto na snímke v prezentácii. Mali by ste sa vyvarovať aj dlhých textov formátovaných ako Nadpis 1 až 9, nakoľko takéto prezentácie nie sú pre poslucháčov atraktívne.

importovanie_textu_word_powerpoint1

Ak je text na importovanie pripravený, tak Word súbor uložte a zatvorte. Ďalej postupujte takto:

1. Spustite PowerPoint s novou prázdnou prezentáciou.

2. Na páse s nástrojmi Domov kliknite na Nová snímka a v ponuke vyberte príkazSnímky z prehľadu.

3. V zobrazenom okne Vloženie prehľadu vyhľadajte uložený Word dokument, ktorý označte a kliknite na Otvoriť. Týmto sa text vloží do prezentácie.

importovanie_textu_word_powerpoint2

4. Odstráňte prvú prázdnu snímku, ktorá tam zostala z novej prezentácie.

5. Prvú snímku s nadpisom prezentácie zmeňte na úvodnú.

6. Označte všetky snímky a na páse s nástrojmi Domov kliknite na príkazVynulovať. Týmto odstránite farbu a formát písma, ktorý zostal z Wordu.

7. Následne môžete použiť niektorý vstavaný alebo vlastný motív prezentácie.

importovanie_textu_word_powerpoint3

Importovanie textu z Wordu do PowerPointu využijete napr. vtedy ak máte napísaný dlhý dokument s nadpismi (napr. diplomovú prácu alebo firemnú brožúru), ktoré môžete označiť a skopírovať do prázdneho dokumentu, v prípade potreby skopírovaný text upravíte a následne importujete do PowerPointu.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme