Exportovať projekt do PDF môžete v MS Project 2013 pomerne jednoducho. Nie vždy je ale výsledok taký, ako by ste očakávali. Preto je potrebné myslieť na to, že nastavené zobrazenia ovplyvňujú ako bude výsledný export vyzerať. Ak zväčšíte Ganttov graf, tak to ovplyvní výsledný PDF súbor, ktorý bude mať viac strán ako keby bol graf v zobrazení na obrazovke menší. V dnešnom krátkom tipe popíšem ako exportovať projekt do PDF po jednotlivých častiach, tj. len samotný zoznam úloh, samotný Ganttov graf, prípadne zoznam zdrojov, alebo niektorú zostavu. Na obrázkoch si môžete pozrieť príklady exportu z niektorých zobrazení.

Exportovať projekt do PDF – rovnako ako vo Worde

Exportovať projekt do PDF môžete rovnako ako vo Worde cez ponuku Súbor >> Exportovať >> Vytvoriť dokument PDF alebo XPS. Výsledný PDF súbor potom obsahuje to isté, čo bolo zobrazené v aplikácii.

1. Spustite Project 2013 a otvorte projekt, ktorý potrebujete exportovať do PDF.

2. Kliknite na Súbor >> Exportovať >> Vytvoriť dokument PDF alebo XPS a potom na príslušné tlačidlo exportu.

3. V zobrazenom okne Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie, kde chcete PDF uložiť, zadajte jeho názov a kliknite na OK.

4. Zobrazí sa okno Export dokumentu – možnosti, kde si môžete vybrať Rozsah publikovania. To môže byť celý projekt alebo len rozsah zadaných dátumov. Ďalej si môžete vybrať či chcete zahrnúť netlačené informácieVlastnosti dokumentu a Dokument so značkami. Označiť môžete aj kompatibilitu s ISO štandardom. Kliknite na OK.

exportovat_projekt_do_pdf1

5. Vytvorí sa PDF súbor, ktorý bude obsahovať zoznam úloh a Ganttov graf.

exportovat_projekt_do_pdf2

Exportovať projekt do PDF podľa zobrazení

Ak chcete exportovať len samotný Ganttov graf, tak skryte zoznam úloh a postup exportu zopakujte. Počet strán PDF súboru bude závislý od veľkosti projektu. Rovnako by ste exportovali aj samotný zoznam úloh. Kliknite na páse s nástrojmiÚloha >> Ganttov graf >> Hárok úloh, aby sa tieto zobrazili samostatne. Zopakujte postup exportovania. Takýto postup zvoľte aj pri iných zobrazeniach, ktoré potrebujete mať v PDF súbore. Platí to aj pre zobrazené zostavy. Niekoľko obrázkových ukážok si môžete pozrieť nižšie.

Exportovaný samostatný Ganttov graf

exportovat_projekt_do_pdf3

Exportovaný hárok úloh bez grafu

exportovat_projekt_do_pdf4

Exportovaná zostava prehľad projektu

exportovat_projekt_do_pdf5

Exportovať projekt do PDF potrebujete zvyčajne vtedy, ak posielate klientovi informácie a viete, že nemá MS Project, kde by si mohol zobraziť súbor projektu. Ak viete, že príjemca má MS Project, tak je lepšie odoslať mu *.mpp súbor.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme