Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 využijete hlavne vtedy, ak kontakty potrebujete spracovať mimo prostredia Microsoft Dynamics CRM 2013. To môže byť napr. na vytvorenie zoznamu pre brigádnikov, ktorí budú ku kontaktom v tabuľke Excel dopĺňať informácie z prieskumu. Tieto údaje budete musieť následne spracovať. Situácii kedy kontakty, príp. iné údaje z CRM potrebujete ďalej spracovať v Exceli je pomerne veľa. Môže to byť aj v prípade, že potrebujete kontakty importovať do iného informačného systému, napr. účtovníctva. V krátkom tipe popíšem ako spraviť exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 do Excelu. Výsledok môže byť v troch typoch – bežnej statickej tabuľke, dynamickej kontingenčnej tabuľke a dynamickom pracovnom hárku. Rovnaký postup exportovania platí aj z iných zoznamov v CRM 2013.

Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM – statická tabuľka

Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 je pomerne jednoduché a stačí postupovať takto:

1. Zobrazte domovskú stránku Microsoft Dynamics CRM 2013 a v navigácii kliknite na Predaj >> Kontakty.

2. Na zobrazenej stránke kliknite na Ďalšie príkazy (tlačidlo s tromi bodkami) a tam zvoľte Exportovať do programu Excel.

exportovanie_kontaktov_z_DynamicsCRM1

3. V zobrazenom dialógovom okne Exportovať údaje do programu Excel vyberte prvú možnosť Statický pracovný hárok so záznamami z tejto strany a kliknite na tlačidlo Exportovať.

exportovanie_kontaktov_z_DynamicsCRM2

4. V spodnej časti prehliadača sa zobrazí žlté upozornenie či chcete súbor otvoriťalebo uložiť. Uložte ho bežným spôsobom do priečinku dokumenty.

exportovanie_kontaktov_z_DynamicsCRM3

5. Následne môžete súbor otvoriť v Exceli. Pri otváraní sa môže zobraziťupozornenie, že formát a prípona súboru sa nezhodujú. V tomto prípade súboru môžete dôverovať a otvoriť ho. Ak by to bol súbor z neznámeho zdroja, tak ho určite neotvárajte.

exportovanie_kontaktov_z_DynamicsCRM4

6. Súbor obsahuje tabuľku s údajmi zo stránky v CRM, ktorú môžete uložiť v *.xlsxformáte, aby ste sa vyvarovali opätovnému zobrazeniu upozornenia pri jeho otváraní. S tabuľkou ďalej pracujete bežným spôsobom ako pracujete s Excelom.

exportovanie_kontaktov_z_DynamicsCRM5

Exportovanie údajov do dynamickej kontingenčnej tabuľky je vo formáte xml a obsahuje jeden krok navyše, kde vyberáte ktoré polia majú byť v tabuľke. V tomto prípade potrebujete pripojenie k SQL serveru, inak otváranie v Exceli zlyhá.

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme