ERP v cloude je nutnosť: spôsobuje to posun informatiky, užívatelia, aj doba

Nedá sa povedať, že by sme na Slovensku nevedeli prevádzkovať ERP systémy. Stavba a beh potrebnej infraštruktúry je šport, ktorý tu dozrieva aspoň dve desaťročia, hráme ho dobre, problémy s dostupnosťou či výkonom sú neobvyklé. Vendori tiež nenechávajú veľa na náhodu či kreativitu – pravidlá hry držia pevne v rukách v podobe certifikátov, nariadení a doporučení. Ale doba priniesla nové požiadavky, celý tento šport (prevádzka ERP infraštruktúry) zaniká a hráči idú inde.

Kam? Informatika už nie je o výmene diskov, ladení výkonu poľa, či upgradovaní hardvéru pre aplikačné servery. Počítače prenikajú do nových oblastí života ľudí aj organizácií a informatici musia prinášať novú funkcionalitu. Vytvoriť konektivitu pre všetky tie veci a vecičky, ktoré dnes chrlia dáta. Hľadať zmysel v tom kvante dát. Predovšetkým ale musia riešiť bezpečnosť.

Opustiť obľúbený šport, v ktorom sa dosahujú dobré výsledky, je bolestivé, ale nutné. Prevádzka ERP softvéru na vlastnej infraštruktúre odkláňa pozornosť od toho, kde sa dnes informatika reálne nachádza. Je to pádny, i keď nie jediný dôvod, prečo by ERP malo ísť do cloudu.

Rýchla doba vyžaduje neustále zmeny. Ak aj užívatelia nevyžadujú novú funkcionalitu, agilná doba mení prevádzkovú záťaž existujúcich systémov, ak ju nespôsobí reklamná kampaň či zmena trhových podmienok, príde povedzme organizačná zmena v podobe akvizície, alebo reštrukturalizácie.             

Už neexistujú noci či víkendy, ERP systémy musia ísť nepretržite. Musia sa otvárať tretím stranám vrátane dodávateľom a zákazníkom a zároveň byť bezpečné. Realita je, že dosiahnuť tento stupeň agility a škálovateľnosti na vlastnom železe je skôr nemožné, minimálne pridrahé. Pobiť ekonomiku škály veľkých cloudových providerov je ťažké už teraz, v budúcnosti to bude zrejme nereálne.

Aj “rozhodcovia” prepísali pravidlá hry: ERP vendori už oficiálne certifikujú cloud ako vhodnú hardvérovú platformu, príkladom je SAP. Zďaleka však nie je každý cloud certifikovaný, z tých dostupných na Slovensku má pečiatku od SAPu len Azure. Aj Accenture si myslí, že je správny čas dať SAP do Azure. Radi vám s tým pomôžeme.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli