Migrácia do cloudu je pre organizácie jedinečná príležitosť transformovať svoje IT služby. Servery sa dajú poľahky preniesť do cloudu aj bez zmien a ihneď to prinesie mnohé výhody – flexibilitu nákladov, škálovanie zdrojov, či lepšiu bezpečnosť. Ale podobne ako keď pri sťahovaní do nového bytu len nanosíte starý nábytok v pôvodnom usporiadaní – môžete tak prepásť vhodnú chvíľu výrazne si zlepšiť bývanie.

Oplatí sa sťahovať do nového bytu aj zastaralé zariadenie, či veci, čo sa používajú len sporadicky? Potrebuje troj-členná domácnosť na novom mieste všetkých osem jedálenských stoličiek? Cloud pritom nie je len iný, nový byt. Predstavuje úplne novú formu „bývania“ v podobe pravdepodobne najrevolučnejšej zmeny v informatike od príchodu Internetu.

5 x P

Komplexný presun do cloudu by mal zahrňovať náhľad do každej existujúcej aplikácie a posúdenie toho, ako by mohla využiť nové prostredie tak, aby bola užitočnejšou, efektívnejšou, dostupnejšou, bezpečnejšou, či škálovateľnejšou. Možnosti modernizácie aplikácií pri migrácii do cloudu sa dajú kategorizovať do nasledovných piatich oblastí:

  1. Prepísať

Ak aplikácia vyhovuje, ale chcete sa odbremeniť od správy zložitej hardvérovej či softvérovej infraštruktúry, zvážte využitie platformových služieb cloudu. Podobne ako IaaS, PaaS obsahuje infraštruktúru – servery, disky a siete – ale obsahuje aj middleware.

Napríklad Azure má v sebe vývojové nástroje, rôzne analytické BI nástroje, či databázy. Novinkou Microsoftu je platforma zvaná Cosmos – databáza, ktorá v sebe spája prvky relačnej databázy, so škálovateľnosťou a dostupnosťou No-SQL databázy.

Pre využitie týchto platformových služieb sú potrebné úpravy kódu, ale to čaro, keď sa budete môcť sústrediť na naozaj podstatné veci a zabudnúť na infraštruktúru, sa stáva neodolateľným.

  1. Preškálovať

Ak potrebujete pridať aplikácii schopnosť škálovať a byť vysoko-dostupnou, zvážte jej architektonickú úpravu na farmu serverov, medzi ktoré sa záťaž efektívne rozloží. Počuli ste už o metafore “pets vs. cattle”? Je to o prechode zo serverov, ktoré sú jedinečné, nepostrádateľné a vyžadujú individuálnu starostlivosť (ako domáce zvieratá), na skupiny bezmenných strojov (ako dobytok), ktoré plnia ten istý účel, ale efektívnejšie a spoľahlivejšie. Cloud má do takýchto “dobytkových” fariem schopnosť v prípade potreby automaticky pridať do nové servery, či ich zrušiť. Túto schopnosť potrebujú všetky aplikácie, ktoré vyžadujú dynamické zmeny záťaže, napríklad dôležité online portály, či e-shopy, ktoré môže prekvapiť nárast návštevnosti, či zaskočiť internetový útok.

  1. Preplácnuť

Je veľa podnikových aplikácií, ktoré stále poskytujú rozumnú hodnotu, ale dnes už sú k dispozícii štandardizované softvérové produkty, ponúkané ako služba, ktoré ich za zlomok nákladov plne nahradia.

Dôvod je pragmatický – veľa pôvodných aplikácií sa tak postavilo, lebo v tom čase nebolo iných alternatív. Vznikli tak rozsiahle custom aplikácie na platformách ako Lotus Notes, či PHP. Dnes však pravdepodobne na mnohé tieto funkcionality existuje úplne hotové SaaS riešenie.

Týka sa to rôznych špecifických úzkych oblastí, ale aj širších či až infraštruktúrnych služieb, ako sú CRM, či mailová infraštruktúra – je čoraz populárnejšie ich úplne opustiť a užívateľov presunúť do SaaS služby, ako napríklad ďalšia Azure novinka –  Dynamics 365.

  1. Prepustiť

Ak aplikácia neposkytuje takú hodnotu, ktorá by ospravedlnila jej vysoké náklady, spoločnosť by mala zvážiť jej zrušenie. Ak je používaná len hŕstkou užívateľov a napriek tomu vyžaduje nákladnú starostlivosť, je potrebné zvážiť pre a proti.

V mnohých prípadoch nájdete v cloude nejakú hotovú aplikáciu, ktorá lacno pokryje aspoň časť požadovanej funkcionality. Dnes už je appka na všetko!

Na Microsoft Azure Marketplace najdete množstvo aplikácií priamo navrhnutých Microsoftom alebo rôznymi partnermi.

  1. Presunúť

Ak ste s aplikáciou spokojní a len potrebujete zefektívniť jej prevádzku, vtedy je na mieste len jednoduchá migrácia na virtuálny server do cloudu. V tomto prípade sa nič nemení, aplikácia ostáva taká aká je, len odpadne starosť s kúpu a prevádzkou hardvérovej infraštruktúry.

Aplikácia, ktorá sa presúva, môže byť vo virtualizovanom prostredí, alebo na fyzickom hardvéri. Niektoré virtuálne servery presuniete na pár klikov. Niekedy je potrebný migračný nástroj, ale Azure ich ponúka hneď niekoľko. Fyzické servery sa väčšinou najprv prekonvertujú na virtuálne stroje a až potom presunú do cloudu. Obzvlášť pri starých serveroch to môže vyžadovať veľkú prácnosť, ale vtedy je namieste otázka: nie je jednoduchšie zvážiť niektorý iný z hore-uvedených scenárov a aplikáciu zmodernizovať?

Ako vybrať z týchto možností a vytvoriť cloudovú stratégiu a migračný plán? Čo migrovať prvé? O tom v inom blogu, dovtedy vám v exe, a.s. radi pomôžeme osobne.

 


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Úspešná adopčná kampaň v spoločnosti Slovnaft

Rýchla, jednoduchá a efektívna komunikácia v organizácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Či už ide o zákazníkov, partnerov alebo kolegov navzájom, dôležité je dozvedieť sa potrebné informácie včas, jednoducho ich šíriť medzi relevantné osoby, mať možnosť tvoriť tímy, kreovať, participovať na spoločných stretnutiach atď. Moderné technológie nám umožňujú zjednodušiť pracovné procesy, preto je dôležité, aby ich firmy skutočne

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Je množstvo štúdií o dopadoch digitalizácie a umelej inteligencie na slovenský pracovný trh. Známa je napríklad tá od McKinsey ktorá bije na poplach, že sa musíme naučiť lepšie využívať digitálne technológie.  Najviac však zarezonoval materiál OECD, ktorý umiestnil Slovensko na úplne prvú priečku v ohrození pracovných miest automatizáciou spomedzi rozvinutých krajín, kvôli silnému strojárskemu sektoru

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie