Finančné čaro cloudu je už azda zjavné – netreba investovať do nákupu vlastných technológií, platí sa priebežne a len za spotrebované zdroje. Porovnanie oboch svetov, cloudu a vlastného prostredia, však nie je triviálne. Naše skúsenosti ukazujú, že aby ste sa vyhli porovnávaniu jabĺk s hruškami, mali by ste dbať na tieto tri veci:

1.    V prvom rade pozor na to, aby ste pri sumáre TCO nákladov za vlastnú infraštruktúru nič nevynechali. Okrem kúpnej ceny samotného hardvéru treba myslieť aj na housingové náklady, energie, siete, konektivitu, zálohy, dohľad a správu, či supportné zmluvy. Treba zahrnúť ale aj softvérovú infraštruktúru od operačného systému cez databázy až po mnohé koncové aplikácie, lebo cloud vie dnes toto všetko poskytnúť “as a service”.

Nedávno sme napríklad robili trom veľkým zákazníkom návrh cloudovej infraštruktúry pre SharePoint a všetkých udivilo, že si ju v Azure môžu kúpiť plne licencovanú len na povedzme jednu hodinu, potom ju vypnúť a viac neplatiť a týka sa to aj softvérovych licencií. To od základov mení porovnávanie nákladov napríklad na testovacie či vývojové prostredia, ktoré sa často využívajú len sporadicky. V cloude ich jednoducho vypnete a neplatíte nič. Ešte inak – ak využívate testovacie prostredie len povedzme 1 deň v týždni na 6 hodín, je to len tridsatina času, preto týmto číslom treba vydeliť odhadované náklady v cloude.

Je tiež možné, že ste pri porovnaní zabudli zohľadniť aj ďalšiu vec, a to že k pravdivému obrazu o nákladoch na domáce prostredie je potrebné prácne priradiť aj súvisiace zdieľané náklady (tzv. overhead costs), predovšetkým tie ľudské. Ak napríklad CIO či iný manažér venuje 20% svojho času rozvoju či prevádzke infraštruktúry, treba k TCO infraštruktúry prihodiť adekvátnu časť jeho celkových nákladov. Keď sme toto zohľadnili pri výpočte TCO v istej nadnárodnej telekomunikačnej firme, náklady na prevádzku vlastnej infraštruktúry narástli o dve tretiny. Použili sme metódu Activity-based costing (ABC),  pochádzajúcu z automobilového priemyslu, radi vám pomôžeme aplikovať ju v informatike.

2.    Druhou zásadnou chybou je migrovať servery do cloudu s tým istým množstvom CPU, RAM či iných výpočtových a úložných zdrojov. Váš firemný server v cloude vôbec nemusí mať  identickú konfiguráciu, často mu totiž vystačí menej ako tretina zdrojov. Firmy si domáceho prostredia nakupovať predimenzované servery musia, lebo je nutné rátať s výkyvmi záťaže a budúcimi nárastmi.

Jedna naša štúdia vyťaženia 300 serverov vo veľkom priemyselnom podniku ukázala využitie výpočtových zdrojov na úrovni 3%. Väčšina firemných serverov jednoducho pospáva a do cloudu ich treba presunúť na tak znížené konfigurácie, aby ich vyťaženie stúplo na úroveň 30 až 70 %.

Cloudu stačí kupovať vždy presne toľko, koľko ho v danej chvíli treba, lebo zdroje sa dajú pridať podľa potreby aj plne automatizovane. Ak k tomu zohľadníme fakt, že v cloude sú často novšie, výkonnejšie procesory, nie je prekvapením, že napríklad u menovaného zákazníka sme navrhli migráciu 750 CPU jadier domáceho prostredia na 380 jadier v cloude.

3.    TCO domáceho prostredia sa vo výsledku vydelí počtom mesiacov, ktorý má vlastná infraštruktúra verne odslúžiť. Toto je kritický okamih, v ktorom sa celá veda okolo TCO stáva neexaktnou.

Ako správne určiť, ako dlho budete nakúpené vlastné servery potrebovať? Čo ak krátko po kúpe nebudú stačiť alebo, naopak, budú zbytočne predimenzované? Dynamika doby prináša neustále zmeny trhového prostredia, nové obchodné modely, firemné reštrukturalizácie či akvizície. Ak k tomu ešte pridáme rôzne nové technologické trendy, ktoré môžu poľahky premeniť povedzme funkčný server na výbehový či nekompatibilný, dopracujeme sa k odpovedi, že určiť, akú dobu bude kupovaný hardvér užitočný, je skôr nemožné.

Dá sa na to pozrieť ešte inak: Akú cenu má pre vašu organizáciu to, že má výpočtové prostredie k dispozícii ihneď? Kým cloud dodatočný výkon poskytne okamžite, na nový fyzický server treba čakať bežne zopár týždňov, potom ho prácne inštalovať. Čo vás ten čas stojí? Aj toto totiž treba premietnuť do moderného TCO vo forme ušlého zisku.

Naše skúsenosti vo firmách a organizáciách rozličných veľkostí a rôzneho zamerania ukazujú, že správne porovnanie nákladov doma a v cloude vyžaduje oveľa viac, než len prostý súčet zjavných položiek. Kľúč k správnym číslam sa skrýva vo vašich celkových zámeroch a oblasti pôsobenia. My vám ho radi pomôžeme objaviť.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Úspešná adopčná kampaň v spoločnosti Slovnaft

Rýchla, jednoduchá a efektívna komunikácia v organizácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Či už ide o zákazníkov, partnerov alebo kolegov navzájom, dôležité je dozvedieť sa potrebné informácie včas, jednoducho ich šíriť medzi relevantné osoby, mať možnosť tvoriť tímy, kreovať, participovať na spoločných stretnutiach atď. Moderné technológie nám umožňujú zjednodušiť pracovné procesy, preto je dôležité, aby ich firmy skutočne

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Je množstvo štúdií o dopadoch digitalizácie a umelej inteligencie na slovenský pracovný trh. Známa je napríklad tá od McKinsey ktorá bije na poplach, že sa musíme naučiť lepšie využívať digitálne technológie.  Najviac však zarezonoval materiál OECD, ktorý umiestnil Slovensko na úplne prvú priečku v ohrození pracovných miest automatizáciou spomedzi rozvinutých krajín, kvôli silnému strojárskemu sektoru

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie