Vážení klienti a obchodní partneri,

aby sme pre vás zabepečili ešte dostupnejšie informácie a kontakt, spustili úplne novú webstránku. Pri jej tvorbe sme sa snažili vychádzať z vašich potrieb a preferencií. Navrhli sme ju jednoducho, s dôrazom na prehľadnosť a dostupnosť informácií. Vzhľadom na rozširujúci sa trend mobilných technológií sme nezanedbali ani zobrazovanie na mobiloch a tabletoch. Stránka je odrazom našej novej identity a moderných riešení, ktoré chceme aj naďalej dlhodobo poskytovať všetkym našim klientom.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou