Minecraft

Podporte kreativitu žiakov pomocou učenia na základe hier

Minecraft: Education Edition transformuje vzdelávanie na celom svete. Je to vzdelávacia platforma založená na hre, ktorá podporuje kreativitu, spoluprácu a riešenie problémov v pohlcujúcom digitálnom prostredí. V rámci učebných osnov ju používajú pedagógovia vo viac ako 115 krajinách a výsledky sú pozoruhodné.

Základné výhody učenia prostredníctvom hry Minecraft:

  1. STEM učenie

STEM je spôsob výučby založený na vzdelávaní študentov v štyroch základných oblastiach – veda, technológie, inžinierstvo a matematika. Od ostatných kurikúl sa líši tým, že sa snaží učiť spomenuté štyri oblasti ako jeden celok. Tento celok je následne ľahšie aplikovateľný do reálneho života, mimo školských lavíc. Kým v niektorých školách sa učia dané oblasti samostatne, program STEM výučbu zlučuje a to mu pridáva jeho nenahraditeľnú hodnotu. Keď deti vidia, ako jednotlivé veci spolu súvisia, o aspektoch sa učia paralelne, ľahšie im rozumejú a nachádzajú ich aj v ich okolitom svete. STEM je veľmi inovatívna forma vyučovania. Okrem klasických modelov a triednej výučby využíva vo veľkom aj online vyučovanie či praktické vyučovanie. Prostredníctvom projektových lekcií si cez Minecraft študenti budujú kritické zručnosti 21. storočia, ako je spolupráca, tvorivé riešenie problémov a digitálne zručnosti.
 

  1. Funkcie vhodné na prácu s triedou


Súbor výukových programov a herných funkcií prináša pomocou hry Minecraft (v rámci vydania Education Edition) vyučovacie predmety do života a podporuje pedagógov pri vedení výučby a formatívnom hodnotení.

  1. Tvorivosť a inovácie

Minecraft: Education Edition poskytuje nekončené možnosti na prieskum, rozprávanie príbehov a digitálne vzdelávanie od informatiky až po zmiešanú realitu.

Ikona Surface Go Zariadenia Microsoft Surface Go Objednávkový formulár