Konzultácie a pravidelná podpora

Školy obvykle nezamestnávajú IT odborníkov, a preto nielen nasadenie, ale aj dlhodobá prevádzka IT riešení sú pre ne komplikované. Školský rok zároveň predstavuje pravidelný cyklus, pri ktorom dochádza k obmene IT zariadení, pedagógov a študentov, aktualizácii učebných osnov, procesov a povinností atď. Tento cyklus si vyžaduje pravidelné aktualizácie na strane prevádzkovaných IT riešení.

Služby pravidelnej podpory obvykle obsahujú:

  • aktualizáciu školských kont pedagógov, študentov a nepedagogických zamestnancov;
  • aktualizáciu virtuálnych tried a skupín;
  • aktualizáciu a hromadnú správu počítačov zamestnancov a učebníc;
  • pravidelné aktualizačné školenia pedagógov a študentov;
  • adopčné aktivity s cieľom digitalizácie nových scenárov využitia, ako sú napríklad kvízy a testy, virtuálne rodičovské združenie, virtuálny deň otvorených dverí atď.;
  • pravidelné aktualizačné školenia administrátorov;
  • ad hoc konzultácie;
  • riešenie incidentov.

Samozrejme, každá škola si môže vybrať obsah požadovaných služieb podľa vlastných potrieb.

 

Ikona Surface Go Zariadenia Microsoft Surface Go Objednávkový formulár