Hybridné a dištančné vzdelávanie

Školstvo zažilo v roku 2020 významný míľnik v rámci digitalizácie výučby. Pre pandémiu koronavírusu boli školy zo dňa na deň nútené prejsť na dištančnú formu vyučovania prostredníctvom videokomunikačných nástrojov. Na začiatku nepripravené školy sa museli čo najrýchlejšie adaptovať na nové podmienky a často zabezpečili vyučovanie len veľmi krkolomne. Naplno sa ukázala chýbajúca stratégia a nedostatok kapacít, technológií a znalostí potrebných na plynulý prechod do elektronickej komunikácie a virtuálneho prostredia. 

Ďalšie vlny pandémie a zavedenie semaforov priniesli pre školy potrebu rýchlo sa adaptovať na meniace sa podmienky a kombinovať prezenčné a dištančné formy vzdelávania (čiže zaviesť hybridné vzdelávanie).

Skúsenosti ukázali, že väčšina škôl nebola schopná plynule prejsť na dištančné alebo hybridné vzdelávanie študentov a už vôbec nie takýto režim dlhodobo prevádzkovať.

Najčastejšie využívaným produktom pre hybridný model vzdelávania je Office 365 A1, ktorý školám bezplatne poskytuje platformu na realizáciu dištančného a hybridného vzdelávania a digitalizáciu prezenčného vzdelávania s týmito možnosťami:

 • vytvorenie kont pre učiteľov, študentov a nepedagogických zamestnancov;
 • virtuálne triedy, predmety alebo skupiny;
 • kalendár s online rozvrhom, online videokonferencie, nahrávanie hodín;
 • prideľovanie, vypracovanie, zber, kontrola a hodnotenie úloh;
 • triedny elektronický zošit so sekciami pre triedu, spoluprácu a študentov;
 • kvízy, testy a dotazníky;
 • zdieľané úložisko pre triedu, osobné úložisko pre študentov a učiteľov;
 • e-mailová schránka pre učiteľov a študentov;
 • webové a mobilné verzie kancelárskeho balíka Office;
 • prístup z rôznych typov zariadení, ako PC, Mac, Linux, iOS, Android atď.;
 • možnosť samoobslužného obnovenia (resetovania) hesla používateľom;
 • súlad s GDPR a ochranou osobných údajov.

Inšpirujte sa tým, ako využívajú Office 365 a Microsoft Teams slovenskí učitelia:

Ikona Surface Go Zariadenia Microsoft Surface Go Objednávkový formulár