Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou. 

A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie sú voči cloudu zdráhavé.

Až 60 % nášho HDP tvorí 50 veľkých firiem, z ktorých 40 sú stopercentné dcéry zahraničných korporácií. Tie s cloudom sprvoti váhali a ak aj dnes spúšťajú pilotné projekty či nakupujú cloudové služby, robia tak často vo svojich zahraničných centrálach, nie na Slovensku.

Dôvodom pre slabú adopciu cloudu môže byť aj chýbajúci ekosystém dodávateľských firiem. Z troch najväčších globálnych hráčov cítiť na Slovensku len aktivity Microsoftu, popularita ich komunikačnej a kolaboračnej platformy Office365 je už neprehliadnuteľná. Väčšina našich IT dodávateľov však vôbec neponúka implementácie moderných cloudových infraštruktúr ako sú kontajnery, či platformové databázy.

Medzi historické dôvody istej zdržanlivosti voči cloudu môžu patriť regulačné obmedzenia v sektoroch ako sú bankovníctvo či energetika, tie však už dnes neplatia. Firmy sa tiež báli bezpečnosti v cloude, k tomu azda stačí spomenúť nedávne rozhodnutie Ministerstva obrany USA objednať si v Microsofte cloudové služby v objeme 10 miliárd USD.

Niektoré aplikácie je migrovať do cloudu obtiažne, inokedy je to úplne nemožné kvôli špecifickým verziám, nastaveniam, či licenciám. Sú oblasti ako je zálohovanie, či virtuálne desktopy, ktorých prevádzka v cloude vyžaduje veľmi silnú konektivitu a najbližšie dátové centrá globálnych hráčov sú až v západnej Európe. Niekedy sa presun legacy aplikácií do cloudu formou „jedna k jednej“ jednoducho finančne neoplatí.

To všetko môžu byť dôvody, prečo kým podľa analytikov firmy Gartner minú organizácie v USA až pätinu IT zdrojov na cloud computing, u nás je to podstatne menej. 

Je to problém, pretože cloud sa stáva veľmi kľúčovým pre väčšinu moderných inovácií vrátane IoT, umelej inteligencie a analytiky. Práve tieto oblasti sú v poslednom čase hlavným dôvodom pre vstup veľkých organizácií na Slovensku do cloudu a mnohé z nich dnes narážajú na nedostatok skúseností – architektúra, implementácia, aj prevádzka aplikácií v cloude sú zásadne odlišné od on-premise prostredia.

Mnoho inovatívnych riešení popredných svetových IT vendorov ako sú Microsoft, SAP, Oracle, či IBM je dnes dostupných už len z prostredia cloudu. Ak aj je možné napríklad aplikáciu umelej inteligencie nainštalovať v domácom prostredí, jej požiadavky na mocnú, dynamickú a cenovo efektívnu výpočtovú silu sú tradičnými postupmi zo sveta enterprise IT nesplniteľné.

Aj preto stavajú globálni cloudoví hráči svoje dátové centrá úplne inak, ako sme my zvyknutí tvoriť infraštruktúru pod podnikové aplikácie na Slovensku. Poskytovatelia cloudových služieb nepoužívajú značkové servery, ale Open Compute železo, nemajú komerčné diskové polia, ale softvérové riešenia na komoditných diskoch a neplatia za virtualizačný softvér. Ich dátové centrá nepoužívajú klimatizáciu, len ventilujú chladný vzduch zvonka, nehasia vzácnymi plynmi, ale vodou, často nedávajú hardvér do budov, ale len kontajnerov, atď.

To všetko kvôli efektivite a škále, ktorej dosiahnutie v domácich podmienkach je veľmi obtiažne, ak vôbec možné. Aj preto platí, že cesta k inováciám dnes vedie takmer nevyhnutne cez cloud.