Flexibilné a efektívne riešenie vyťažovania dát v Tatra banke

Na základe aplikácie ABBYY FlexiCapture 12.0 Distributed Version sme klientovi navrhli komplexné riešenie na digitalizáciu dát, ich nasledujúce efektívne vyťažovanie a export do systému na správu dokumentov (DMS).

Jednoduchá škálovateľnosť zvýšením výkonovej kapacity servera
Jednoduchá škálovateľnosť zvýšením výkonovej kapacity servera
Zálohovanie dát a prevencia ich straty cez Microsoft Cluster
Zálohovanie dát a prevencia ich straty cez Microsoft Cluster
Administrácia celého systému formou vzdialeného prístupu
Administrácia celého systému formou vzdialeného prístupu
Legendárna presnosť vďaka technológiám od ABBYY
Legendárna presnosť vďaka technológiám od ABBYY
Riešenie kompatibilné s akýmkoľvek DMS/ERP systémom
Riešenie kompatibilné s akýmkoľvek DMS/ERP systémom

Client profile

Moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnych klientov. Prostredníctvom svojej siete 153 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva približne 3 400 zamestnancov.

153
Obchodných miest
3400
Zamestnancov

Tatra banka, a. s., patrí k lídrom na slovenskom bankovom trhu. Viac ako 3 400 zamestnancov na 153 obchodných miestach po celom Slovensku dennodenne spracuje obrovské množstvo dokumentov. Povaha bankových služieb vyžaduje používanie papierovej formy dokumentov a ich archiváciu v zákonom stanovených lehotách. Pre potreby evidencie, účtovania a manažérskeho rozhodovania je však papierová forma nevyhovujúca. Oveľa efektívnejšie je využívať elektronické dokumenty. Preto Tatra banka, a. s., pravidelne spracúva veľké množstvo zložiek papierových dokumentov do formy elektronického úložiska. Potrebné údaje sa z elektronických dokumentov automaticky vyťažujú a slúžia ako zdroje systému na správu dokumentov (DMS). Pôvodný systém vyťažovania dát nebolo možné nastaviť podľa požiadaviek Tatra banky. Preto sa klient rozhodol pre nové riešenie od exe, spol. s r. o., ktoré plnohodnotne uspokojuje potreby.

Obchodné ciele

Tatra banka, a. s., očakávala od nového riešenia zefektívnenie informačného systému vyťažovania dát a výrazné rozšírenie jeho funkcionalít. Definovali sa tieto požiadavky:

 • kvalita a efektivita digitalizácie dokumentov a absolútna presnosť vyťaženia dát,

 • zachovanie štruktúry spracovaných dokumentov v zložkách,

 • možnosť skenovať niektoré dokumenty farebne,

 • flexibilita šablón na vyťažované dokumenty – nový informačný systém musí umožniť modifikáciu aj pridávanie šablón,

 • škálovateľnosť, robustnosť, možnosť jednoduchej administrácie a monitorovania.

Riešenie

Spoločnosť exe, spol. s r.o., navrhla riešenie založené na aplikácii na vyťažovanie údajov z dokumentov ABBYY FlexiCapture 12.0 Distributed Version. Aplikácia mení papierové dokumenty na elektronickú podobu a automaticky z nich vyťažuje požadované dáta. Vyťažené údaje z dokumentov potom exportuje do firemných aplikácií (DMS, ERP).

Importovanie a triedenie dát

Primárne spracovanie dát prebieha vo výkonnom skenovacom pracovisku. Pred procesom skenovania sa zložky dokumentov identifikujú čiarovými kódmi. Po naskenovaní prebieha automatická úprava orientácie strán, odstraňovanie zošikmenia a prípadného šumu. Všetky naskenované dokumenty sa ukladajú v štruktúre zložiek. Každá z nich vždy obsahuje jeden sprievodný list a s ním súvisiace dokumenty. Správnosť rozdelenia dokumentov do jednotlivých zložiek manuálne verifikuje obsluha skenovacieho pracoviska. Verifikované naskenované dokumenty sa napokon importujú do aplikácie ABBYY FlexiCapture.

Rozpoznávanie dát

Nasleduje proces rozpoznávania a digitalizácie textu. Obrázky naskenovaných dokumentov sa v tejto fáze automaticky spracujú do podoby elektronických dokumentov obsahujúcich rozpoznané a kopírovateľné texty, obrázky, grafy a údaje. Aplikácia ABBYY FlexiCapture využíva pokročilé automatické rozpoznávacie technológie pre tlačený text (OCR), technológie rozpoznávania textu písaného rukou (ICR) aj technológie rozpoznávania širokého spektra začiarkavacích políčok a rôznych typov čiarových kódov.

Vyťažovanie údajov

Navrhované riešenie umožňuje digitalizáciu a nasledujúce vyťaženie v podstate akéhokoľvek dokumentu. Pre potreby Tatra banky sa však vyťažuje vždy len sprievodný list, pretože obsahuje údaje o všetkých dokumentoch v zložke. Systém používa viacero druhov sprievodných listov. Ku každému sprievodnému listu sa vytvorí šablóna, ktorá identifikuje časti s vyťažovanými dátami. Novú šablónu môže vytvoriť alebo modifikovať priamo administrátor riešenia.

Validácia a verifikácia

Po vyťažení sa dáta automaticky overia podľa prednastavených validačných pravidiel. Poverený pracovník potom manuálne dodatočne verifikuje správnosť vyťažených citlivých a sporných údajov a ich štruktúru. Verifikácia prebieha formou zabezpečeného vzdialeného prístupu. Verifikačné práva možno prideliť viacerým pracovníkom a v prípade potreby tak urýchliť celý proces. Výsledkom sú údaje uložené v prehľadnej forme v úložisku a priradené k dokumentom v danej zložke.

Export

Vyťažené dáta sa môžu exportovať vo forme súborov zaslaných cez rozhranie ODBC alebo cez webovú službu do externých systémov alebo priamo do prostredia Microsoft SharePoint. Realizované riešenie vyťažovania dát je prepojené s existujúcim systémom manažmentu dokumentov (DMS). Vyťažené údaje sú tak okamžite po spracovaní a exportovaní dostupné v interných systémoch Tatra banky.

Administrácia a monitorovanie

Online administračná a monitorovacia konzola umožňuje sledovať všetky prebiehajúce procesy 24 hodín denne z akéhokoľvek miesta. Administrátor monitoruje a riadi používateľov a výkonnosť celého systému. Používateľom sa môžu prideľovať práva a roly, môžu sa zobrazovať stavy dávok, logy udalostí a generované hlásenia.

Škálovateľnosť a zálohovanie

Serverovo založená architektúra umožňuje efektívne spracovanie veľkých objemov dokumentov. Jadrom systému je škálovateľný spracovateľský server, ktorý vykonáva všetky zdrojovo nákladné činnosti, automatizovane rozdeľuje úlohy medzi pracovné stanice a vyvažuje záťaž. Aplikácia FlexiCapture obsahuje podporu pre klastrové riešenie, ktoré zabezpečuje zálohovanie dát a ich konzistentnú činnosť v prípade zlyhania systému.

Hlavné prínosy riešenia

 • Jedinečné riešenie na digitalizáciu a automatizované vyťažovanie všetkých typov dokumentov.

 • Legendárna presnosť vďaka zabudovaným oceneným technológiám rozpoznávania a klasifikácie od ABBYY a vstavaným validačným pravidlám.

 • Jednoduché vytváranie nových šablón na vyťažovanie dát – dokonca aj klient má v prípade potreby možnosť vytvoriť si vlastnú šablónu.

 • Vzdialené vyťažovanie a verifikácia dát prostredníctvom webového rozhrania.

 • Riešenie je kompatibilné s akýmkoľvek DMS/ERP systémom.

 • Možnosť exportu údajov do cloud systému. Napríklad do Microsoft Azure.

 • Podpora vyťažovania dát v 187 svetových jazykoch.